Освітній  ступінь   «Магістр»

 • Банківський менеджмент
 • Контролінг
 • Фінансовий менеджмент

 

Освітній  ступінь  «Бакалавр»

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аналіз господарської та комерційної діяльності
 • Аудит
 • Банківська система
 • Бухгалтерський облік
 • Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Державні фінанси зарубіжних країн
 • Економічний аналіз
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Звітність підприємства
 • Інвестування
 • Казначейська справа
 • Місцеві фінанси
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у банках
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Облік у споживчої кооперації
 • Організація і методика проведення податкових перевірок
 • Оцінка вартості підприємства бізнесу
 • Податки і податкова політика
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Страхування
 • Страхування. Соціальне страхування.
 • Теорія і історія оподаткування
 • Управлінський облік
 • Фінанси підприємств
 • Фінанси. Гроші і кредит
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва . Фінансове планування і фінансове прогнозування.
 • Фінансова санація і банкрутство підприємства
 • Фінансовий облік
 • Фінансовий ринок
 • Фінансовий та економічний аналіз