Кафедра фінансів, обліку і аналізу

Грошима треба управляти,
 а не служити їм
(Сенека Луций Анней)

Рахувати гроші — це математика! Робити гроші — це мистецтво!

Якщо Ви повні сил і здорових амбіцій, а свою професію пов'язуєте з банківською сферою, то на питання, де здобути освіту з банківської справи, відповідь проста — в  Вінницькому кооперативному  інституті , який надає реальну можливість отримати диплом державного зразка та ще під час навчання почати свою кар'єру в банку!

Кафедра фінансів, обліку і аналізу утворена у серпні 2017 року шляхом реорганізації на основі об’єднання двох кафедр – кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту.

Очолює її доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч.

Кафедра фінансів, обліку та  аналізу здійснює підготовку фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» освітнього рівня «бакалавр», за денною та заочною формами навчання.

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ ( http://www.vki.vin.ua/moodle).