Корисні посилання

1. Рейтинг наукових журналів України (згідно даних Google Scholar):

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_100_journals

2.  Український індекс наукового цитування:

http://uincit.uran.ua/

3. Автоматичне оформлення джерел згідно з вимогами ВАК України:

http://vak.in.ua/do.php?page=3

4. Наукова періодика України

Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. НАН України надає відкритий доступ до 1535 наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=

5. Відкриті архіви України

Електронні архіви, що надають відкритий доступ до наукових праць власних інституцій.

http://oai.org.ua/index.php/browse

6. Періодика НАН України

Загальноакадемічний портал наукової періодики. Доступ до 83 журналів НАН України. Ресурс Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=nanu.html

7.  EconPapers - колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис. – у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. – у вільному доступі), програмне забезпечення.

http://econpapers.repec.org/