Кафедра почала здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг», денної та заочної форм навчання. Здійснюється викладання наступних дисциплін:

  1. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті;

  2. Електрона комерція;

  3. Інформатика;

  4. Інформаційні системи і технології в маркетингу;

  5. Комп’ютерні правові системи.