Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. за № 3011-л  «Про проведення акредитаційної експертизи»,  у Вінницькому кооперативному інституті проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з 26 по 28 грудня 2018 р. включно.

Експертна комісія затверджена у складі:

  • Кузнєцов Едуард Анатолійович,завідувач кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,  доктор економічних наук, професор, голова комісії;
  • Гросул  Вікторія  Анатоліївна, завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор.