Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 р. за № 3045-л «Про проведення акредитаційної експертизи», у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту проводиться акредитаційна експертиза спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший з 26 по 28 грудня 2018 р.

Експертна комісія затверджена у складі:

  • Рогова Алла Леонідівна,доцент кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський  університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук,  голова комісії;
  • Янута Тетяна Володимирівна,завідувач технологічним відділенням Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Студенти спеціальності РО складають ККР.