Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. за № 1981-л «Про проведення акредитаційної експертизи», у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту проводиться акредитаційна експертиза спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» з 28 по 30 листопада 2018 р.

Експертна комісія затверджена у складі:

  • Рогова Алла Леонідівна, доцент кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський  університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук,  голова комісії;
  • Назарчук Наталія Миколаївна, завідувач технологічного відділення Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торгівельно-економічного університету, викладач вищої категорії.