Освітні процеси, що відбуваються в Україні на сучасному етапі, вимагають підвищення рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Саме тому застосування активних форм навчання у викладанні фахових дисциплін зумовлено рядом причин: студенти повинні не тільки отримати певні теоретичні знання, а й уміти застосовувати їх у конкретних практичних ситуаціях.

Одним з найперспективніших активних методів є навчальні екскурсії на підприємства, організації та установи, де студенти безпосередньо ознайомлюються з особливостями обраної спеціальності, спілкуються з працівниками, визначаються чи правильно зробили свій вибір.

Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту протягом останніх років активно упроваджує інтерактивні форми навчання: круглі столи з основних проблем тих чи інших дисциплін, ділові ігри, організовує практичні заняття на базі підприємств та організацій.

 25 жовтня 2018 року в рамках вивчення дисципліни «Страхування», викладачем кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін Коваль Юлією Андріївною була проведена навчальна екскурсія до страхової компанії «Євролайф», що є частиною австрійського концерну «GRAWE GROUP».

Компанія «Євролайф» пропонує програми страхування життя європейського зразка з високим рівнем соціального та страхового захисту. Сьогодні вона визнана однією з провідних компаній фінансового сектору країни та веде свою діяльність згідно з безстроковою ліцензією, виданою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Недержавне пенсійне страхування на сьогоднішній день є особливо актуальним після проведення пенсійної реформи.

Студенти ВКІ в офісі компанії «Євролайф»

 

Менеджер компанії Тамара Германівна Сабельфельд детально пояснила студентам механізм страхування життя, процес створення страхових заощаджень, розглянула конкретні практичні ситуації.

Особливо студентів зацікавила робота страхового агента, його обов’язки, можливість кар’єрного зростання, додаткового навчання і заробітку.

Виступає головний менеджер компанії «Євролайф»
Сабельфельд Тамара Германівна

 

Дискусія проходила в доброзичливій атмосфері, студенти ставили  багато питань стосовно особливостей розвитку страхування життя в нашій державі та отримали повні вичерпні відповіді.

Проведена навчальна екскурсія мала велике практичне значення тому, що вдалося інтегрувати в освітній процес теоретичний і  практичний компонент, що є вдалим поєднанням при підготовці майбутніх фахівців.

Менеджери страхової компанії «Євролайф» запропонували нашим студентам в майбутньому спробувати себе у страховій справі.