Перед  прошлым ­­- склони голову,
перед будущим – засучи рукава
Генри Луас Менхен

 

ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІКУМАХ ТА КОЛЕДЖАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 лютого 2018 року на базі Коледжу економіки і права Вінницького  кооперативного інституту було проведено засідання обласного методичного об’єднання заступників директорів із виробничого навчання.

Мета: узагальнити досвід закладів освіти із організації і проведення виробничого навчання, визначити основні шляхи підвищення ефективності і дієвості.

Господарі гостинно зустріли гостей, запросили на ранкову каву,
надали програму, матеріали доповідей

 

Засідання методичного об’єднання було проведено в конференц-залі.

Проректор інституту з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук Олійник Л.Г., ознайомила учасників методичного об’єднання із структурою коледжу,  інституту, дала характеристику кадровому персоналу, поділилася досвідом створення кафедр у коледжі і процесу їх інтеграції у підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів.

Виступає к.е.н. Олійник Л.Г.

 

Доповідач розповіла, що інститут підписав із вищою школою економіки, права та медичних наук ім. проф. Едварда Ліпінського ( м. Кельце) договір про подвійні дипломи, погоджені навчальні плани і програми виробничого навчання у Польщі, та запросила взяти участь у «Програмі подвійних дипломів»  технікуми та коледжі області.

Рихлюк В.П. – голова методичного обєднання, надає слово для виступу

 

 

Методист відділу практики, перепідготовки та працевлаштування ВКІ
Варшавська І.Я.

У своїй доповіді «Роль кадрової агенції у працевлаштуванні випускників ВКІ» Варшавська І.Я. підкреслила, що метою діяльності Кадрової агенції є активна участь у підготовці конкурентоспроможного  фахівця для галузей господарства країни, у тому числі для системи споживчої кооперації, навчання новим технологіям пошуку роботи, пропозиція нових робочих місць, підготовка студентів до  психологічної адаптації у нових умовах.

Для реалізації цих задач кадрова агенція бере активну участь у проведенні таких заходів:

 • проведення ділових ігор, круглих столів, дебатів, вирішення ситуативних задач;
 • наочна агітація (стенди);
 • сторінка на веб-сайті інституту;
 • моніторинг працевлаштування випускників;
 • ярмарки вакансій;
 • робота із центрами зайнятості;
 • організація практики із подальшим працевлаштуванням.

Функціонує кабінет «Профорієнтаційної роботи», який оснащений наочним, методичним та комп’ютерним забезпеченням, де студенти мають можливість отримати цікаву і корисну інформацію про влаштування майбутньої кар’єри.

У холі Коледжу розміщені спеціально облаштовані місця для вільного користування презентаційними матеріалами та рекламною продукцією від потенційних роботодавців.

Велике значення для працевлаштування випускників має співпраця з центрами зайнятості, а спільне проведення днів кар’єри, ярмарків вакансій дає змогу студентам усвідомити важливість пошуку роботи ще під час навчання.

Завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування
Кирилюк Н.Г. та методист Варшавська І.Я. відповідають на запитання

 

Директор коледжу, професор Якимчук К.Д., поділився із учасниками зібрання інформацією про систему організації освітнього процесу,  виробничого навчання у японських навчальних закладах, де роботодавці приймають саму активну участь у розробці навчальних планів, оплачують підготовку фахівців для себе, забезпечують проходження практики, оплачують від 50 до 100% за виконувану роботу. Підготовка фахівців ведеться за принципом «Робоча сім’я».

Завідувач виробничим навчанням, викладач-методист Брацлавського агроекономічного коледжу Пилявець Микола Тимофійович, поділився із колегами досвідом співпраці із комісіями, які перевіряли коледж протягом двох років декілька разів.

Рихлюк В.П.- голова методичного об’єднання заступників директорів з виробничого навчання, заступник директора Вінницького технічного коледжу, виступив із доповіддю «Проблеми практичної підготовки та організації виробничого навчання у коледжах та технікумах. Дуальна освіта».

Основну увагу учасників методичного об’єднання Рихлюк В.П. звернув на такі проблеми сьогодення:

 • відсутність державної програми розвитку технікумів і коледжів України;
 • бажання роботодавців отримати висококваліфікованих фахівців задарма, не витративши ніяких коштів на їх підготовку та отримання досвіду на виробництві, при цьому щоб не вимагав відповідної платні, а за соціальне забезпечення взагалі мова не ведеться;
 • не врегульоване питання взаємовідносин навчального закладу та підприємств – потенційних баз практики та місць працевлаштування;
 • складним питанням стало кадрове забезпечення освітнього процесу в частині практичної підготовки. Майстра виробничого навчання відповідної кваліфікації з деяких спеціальностей практично неможливо знайти (токарна, слюсарна, радіомонтажна справи тощо);
 • відсутні джерела фінансування практики студентів;
 • зростає частка молоді, яка взагалі відмовляється працювати, є й такі, що не можуть опанувати сучасні технології, маючи недостатній рівень знань;
 • еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними фахівцями стануть програмісти,  ІТ-фахівці, інженери-професіонали  в галузі високих технологій і особливо будуть потрібні фахівці біо- та нано- технологій;
 • з величезним запізненням у липні 2017 року Інститут модернізації змісту освіти опублікував рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних освітніх закладах України на 2017/2018 навчальний рік;
 • акронім STEM (від англ.Sciens – природничі науки, Tehnology – технології, Enginiring – інженерія, Mathematics – математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється в поєднанні міждисциплінарних практико орієнтовних  підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін. STEM-освіта направлена на підвищення творчого потенціалу молоді;
 • STEM-освіта практично реалізується в технікумах та коледжах, які мають відповідну матеріально-технічну базу та кадровий потенціал;
 • у державі скорочується неефективне використання кадрового потенціалу, відбувається стрімкий відтік трудового ресурсу із середньою спеціальною та вищою освітою (молоді) за кордон (70-80%).

Присутнім була запропонована до розгляду «Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» (Проект).

В Концепції враховувався досвід Німеччини, Канади, Австрії, Швейцарії та інших країн. Учасники внесли доповнення, уточнення з урахуванням особливостей регіону і рекомендували до поетапного впровадження.

Учасники методичного об’єднання познайомились із Положенням про виставку технічної творчості викладачів та студентів коледжів і технікумів Вінницької області.

Фотографія на згадку про спільну роботу

 

Як один із важливих аспектів, мені хотілося б навести рядки вірша Віктора Рихлюка зі збірника «Поетичний калейдоскоп»: 

Україно, рідна нене! Ти сивіти починаєш.
Молоді роки розумні до Європи відправляєш.
І не тільки до Європи, - і до Азії чимало
Молодих Людей розумних з України повтікало.
І на сході йде тривала не об’явлена війна.
Покалічені, убиті молоді твої літа.
Може, нам уже достатньо так державу будувати:
Розум й молодість свої всім навколо роздавати.

 

Багато зусиль та організаторських здібностей доклали співробітники коледжу щоб забезпечити проведення методичного об’єднання на високому рівні: завідувач відділу науково-пошукової роботи, управління якістю освіти Ільницька Юлія Броніславівна, завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування Кирилюк Ніна Галактіонівна, завідувач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування коледжу, к.е.н., Пітик Оксана В’ячеславівна, викладач-методист цієї ж кафедри Артемович Тетяна Миколаївна , завідувач кафедри товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності коледжу, к.е.н. Вознюк Таїса Костянтинівна.

 

Директор Коледжу економіки і права
Вінницького кооперативного інституту , професор                                                       К.Д. Якимчук