Освітні процеси, що відбуваються в Україні на сучасному етапі, вимагають підвищення рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів фінансово-економічного профілю. Саме тому застосування активних форм навчання у викладанні фахових дисциплін зумовлено рядом причин: студенти повинні не тільки отримати певні теоретичні знання, а й уміти застосовувати їх у конкретних практичних ситуаціях.

Одним з найперспективніших активних методів є навчальні екскурсії на підприємства, організації та установи, де студенти безпосередньо ознайомлюються з особливостями обраної спеціальності, спілкуються з працівниками, визначаються чи правильно зробили свій вибір.

Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту протягом останніх років активно упроваджує інтерактивні форми навчання: круглі столи з основних проблем тих чи інших дисциплін, ділові ігри, також англійською мовою, організовує практичні заняття на базі підприємств та організацій.

 30 січня 2018 року у групі ОД-161 в рамках вивчення дисципліни «Страхові послуги», викладачем кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін Коваль Юлією Андріївною було проведено практичне заняття у  страховій компанії «Євролайф», що є частиною австрійського концерну «GRAWE GROUP».

Компанія «Євролайф» пропонує програми страхування життя європейського зразка з високим рівнем соціального та страхового захисту. Сьогодні вона визнана однією з провідних компаній фінансового сектору країни та веде свою діяльність згідно  з безстроковою ліцензією, виданою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

Студенти групи ОД-161 у залі філії компанії «Євролайф»

 

Менеджери компанії детально пояснили студентам механізм страхування життя, процес створення страхових заощаджень, розглянули конкретні практичні ситуації.

Особливо майбутніх фінансистів зацікавила робота страхового агента, його обов’язки, можливість кар’єрного зростання, додаткового навчання і заробітку.

 

 

Виступає головний менеджер компанії «Євролайф»

Ладожинська Світлана Дмитрівна

 

Студент групи ОД-161 Омельчук Віталій, який особливо активно проявив інтерес до страхової справи, навіть спробував себе у ролі менеджера страхової компанії.

 

Дискусія проходила в доброзичливій атмосфері, студенти ставили  багато питань стосовно особливостей розвитку страхування життя в нашій державі, менеджери давали повні вичерпні відповіді.

Особливо приємно було те, що студенти активно використовували знання, отримані з теоретичних курсів  дисциплін «Фінанси», «Гроші та кредит», «Страхові послуги», що відзначили практичні працівники.

Проведене заняття мало велике практичне значення тому, що вдалося інтегрувати в освітній процес теоретичний і  практичний компонент, що є вдалим поєднанням при підготовці майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю.

Менеджери страхової компанії «Євролайф» запропонували нашим студентам в майбутньому спробувати себе у страховій справі.

 

Завідувач  економіко-правовим відділенням коледжу
Нагорняк С.В.