5 грудня 2017 року у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту викладачами кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін Коваль Юлією Андріївною та Швець Наталією Володимирівною із студентами груп ФК-151, ОД-161 було проведено «Круглий стіл» на тему: «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу Вінниччини».

      

Метою проведення заходу було дати об’ємну характеристику, висвітлити проблеми розвитку та дослідити природно-ресурсні і соціально-економічні можливості Вінницького регіону.

Тема круглого столу поєднує загальноосвітню, гуманітарну, соціально-економічну та природничо-наукові напрямки підготовки студентів.

У вступному слові директор коледжу Якимчук К.Д. наголосив на тому, що студенти, закінчуючи навчання, повинні добре знати регіон, де вони народилися та навчаються, яким чином використовується потенціал регіону та в яких галузях народного господарства студенти можуть в майбутньому працювати.

Костянтин Дмитрович звернув увагу учасників круглого столу на популізм, що став домінуючим явищем у сучасному суспільстві. Необґрунтовані обіцянки та заклики політиків, низький рівень кваліфікації працівників, відсутність реально діючих ринкових механізмів ведення господарювання, призводить до значних збитків, зростання дефіциту, знецінення гривні, збідніння населення і, як наслідок, зниження довіри до нас світовим співтовариством.

Сьогоднішні студенти, що завтра будуть практичними працівниками, підприємцями, керівниками, урядовцями, політиками, повинні вже зараз обґрунтовано розглядати проблеми, аналізувати їх, робити правильні висновки  та приймати рішення, враховуючи всі існуючі фактори.

Під час проведення Круглого столу обговорювались нагальні проблеми розвитку нашого регіону. Доповідачі підготували змістовні та цікаві презентації та відеоматеріали, присутні викладачі та студенти жваво приймали участь в дискусії.

  

Розглядалися такі проблеми:

1. Студент ІІІ курсу групи ФК-151 Підгородецький Максим підготував доповідь на тему: «Природно-ресурсний потенціал Вінницької області», у якій зазначив, що область має потужний природно-ресурсний потенціал, а саме родючі ґрунти, водні, лісові та інші ресурси, що позитивно впливають на розвиток АПК та промисловості.

 

2. Прибега Наталія, студентка ІІІ курсу групи ФК-151, досліджувала демографічну ситуацію на Вінниччині, вказавши на основні проблеми, що характерні як для регіону, так і для України в цілому, а саме: скорочення чисельності населення через високу смертність та низьку народжуваність, а також спричинену трудовою міграцією працездатного населення.

3. В продовження даної теми, студент ІІІ курсу групи ФК-151 Морванюк Сергій, запропонував своє бачення ринку праці Вінницької області. Він підкреслив, що за професійними групами найбільший попит на робочу силу у 2017 році спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування та робітничі спеціальності, а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. Цікавим фактом є те, що на кінець вересня 2017 року на одне робоче місце у регіоні претендувало 6 осіб.

 

4. Доповідь на тему «Промисловість Вінницької області» підготував студент ІІІ курсу групи ФК-151 Агафонов Владислав, де чітко вказав сильні сторони нашого регіону. Студент зазначив, що Вінниччина славиться на всю Україну розвитком АПК та харчової промисловості, а саме своїми цукровими заводами, олієжирокомбінатами, переробною промисловістю.

5. Студент ІІІ курсу групи ФК-151 Лазаренко Ігор та студентка групи ОД-161 Білова Дар’я запропонували для обговорення теми щодо розвитку підприємств нового типу, а саме кондитерської корпорації «Рошен» та КУП «ЕкоВін». Студенти висвітлили у своїх доповідях основні джерела фінансування, напрямки використання фінансових ресурсів даних підприємств, напрямки діяльності, міжнародні зв’язки тощо.

6. Розглядалась також тема «Міжнародна співпраця Вінницької області», її висвітлювали студентки ІІІ курсу групи ФК-151 Чорпіта Вікторія та Головащенко Вікторія. Зазначалось, що Вінниччина тісно співпрацює з такими країнами, як Польща, Молдова, Румунія, США, Японія та багатьма іншими країнами Європи та світу.

 

7. Не могли не згадати і про розвиток Вінниці, як обласного центру, що був заслужено визнаний найкомфортнішим для проживання містом України. Обговорювались «Дні Європи», що вже декілька років традиційно проводяться у Вінниці в травні місяці.

Студентки групи ФК-151 Кащук Анастасія та Ковбасюк Наталія розказали про цікаві заходи, що проводяться в нашому місті під час святкування «Днів Європи».

   

В цілому, атмосфера під час проведення Круглого столу була творча і доброзичлива, що сприяла проведенню плідної дискусії, а також засвідчила необхідність проведення подібних круглих столів за вузловими питаннями споріднених навчальних дисциплін як невід’ємної частини навчального процесу.

 

     

Завідувач економіко-правового відділення               С.В. Нагорняк