02 листопада 2017 року у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”, одним із співорганізаторів якої виступив Вінницький кооперативний інститут.

Участь у роботі конференції взяли: голова та члени правління Укркоопспілки, члени правлінь облспоживспілок, керівники та представники великих вітчизняних торговельних компаній, ректори та представники вітчизняних і зарубіжних вузів, представники науково-дослідних установ НАН України.

Відкрив наукову конференцію вітальним словом Голова правління Укркоопспілки Ілля Гороховський. Він наголосив на важливості розвитку внутрішньої торгівлі як важливої галузі народного господарства та звернув увагу присутніх на роль споживчої кооперації у цьому процесі.

Ректор Львівського торговельно-економічного університету Петро Куцик у своїй доповіді акцентував увагу учасників та гостей конференції на важливості підготовки висококваліфікованих кадрів для системи вітчизняної торгівлі і  необхідності адаптації навчального процесу до реальних вимог працедавців, що займаються гуртовим та роздрібним продажем товарів.

Цікавою та актуальною була доповідь д.е.н., професора Анатолія Драбовського, яка стосувалась проблем розвитку та функціонування кооперації і викликала жвавий інтерес та обговорення.

У рамках конференції відбулися три пленарні засідання: "Науково-теоретичні та прикладні засади розвитку внутрішньої торгівлі України", "Практика функціонування та інноваційного розвитку підприємств торгівлі України" та "Досвід розвитку національних торговельних систем".

Безпосередню участь у конференції прийняли більше 50 науковців та практиків. Широка «географія» учасників є підтвердженням до неї інтересу та актуальності проблем що розглядаються. Апробація здобутків досліджень, поширення позитивного наукового досвіду є запорукою успіху у професійному та науковому зростанні, у формуванні інтелектуального потенціалу країни.