До такого висновку дійшли студенти Вінницького кооперативного інституту, прослухавши на виховній годині лекцію «Толерантність і культура спілкування». Після цього вони взяли участь у тренінгу «Толерантність врятує світ» з рольовою грою «Примірка соціальних ролей», дали відповіді на запитання лектора про повагу і визнання прав іншої людини, прийняття і розуміння різноманітності культур нашого світу, рівність усіх людей незалежно від соціальної приналежності, визнання прав інших на життя і гідність, доброзичливе осмислення присутності в своєму соціальному середовищі і таке інше.

Лекція та тренінг досягли мети, яка полягала у формуванні в студентів комунікативних навичок, милосердя та симпатії (співпереживання) до інших людей, розуміння відносин, почуттів, психічних станів.

Л.Любацька,
практичний психолог