Новий 2017-2018  навчальний рік Вінницький кооперативний інститут почав із структурної перебудови своєї структурної одиниці – Коледжу економіки і права.

Педагогічний колектив коледжу на своєму зібранні обговорив стан розвитку , а також  ті задачі, які поставив Уряд держави  перед закладами вищої освіти (Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187) в області кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями.

На базі глибокого та всебічного аналізу було запропоновано ректору інституту, професору Драбовському А.Г.  створити у коледжі п’ять кафедр, а саме:

 1. Кафедру фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін.

Кафедра має у своєму складі 9 штатних викладачів, а також 6  викладачів, які працюють за суміщенням.

Два викладачі мають науковий ступінь кандидата економічних наук.

Завідувачем кафедри рекомендовано  призначити кандидата економічних наук Шмичкову Інну Юріївну.

 1. Кафедру товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності очолила  кандидат економічних наук Вознюк Таїса Костянтинівна. До  складу  кафедри включено 6 штатних викладачів та 3 за суміщенням. Один  з них має науковий ступінь кандидата наук.
 2. Кафедру суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін очолила кандидат історичних наук Ладаняк Інна Анатоліївна.

У склад кафедри входить 12 штатних викладачів ,  із  котрих  2 є аспірантами.                        7 викладачів працюють за суміщенням, 5 з них кандидати наук.

 1. Кафедра загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання має у своєму складі 13 викладачів , з яких 1 навчається в  аспірантурі. Очолює кафедру  Лиса Галина Василівна.
 2. Кафедра харчових технологій та ресторанного обслуговування має у своєму складі 5 викладачів. Очолює кафедру кандидат економічних наук Пітик Оксана В’ячеславівна.

Станом на перше вересня завершена реконструкція і оснащення сучасним обладнанням навчальна лабораторія по ресторанному обслуговуванню з тренінг баром.          

Коледж має два відділення:

 1. Комерційно-технологічне відділення, яке об’єднує  роботу трьох кафедр: 
 • товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності;
 • загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання;
 • харчових технологій та ресторанного обслуговування.

Очолює відділення кандидат економічних наук, доцент Мельник Ерна  Георгіївна. 

 

 1. Економічно-правове відділення, яке об’єднує роботу двох кафедр:
 • фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін;
 • суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін.

Очолює відділення Нагорняк Світлана Василівна, аспірант.

Ректор інституту А.Г.Драбовський своїм наказом № 68 – к від 30.08.2017 затвердив створення кафедр  та кадровий склад кафедр коледжу.

 

Директор коледжу, професор                                                       К.Д.Якимчук