Студенти І-ІІ курсів коледжу 26 квітня 2017 року провели Міжвузівську науково-теоретичну конференцію «Якісна освіта - основа формування майбутніх лідерів суспільства».

Відкриття конференції та вступне слово ректора інституту Драбовського А.Г.

Наукові гуртки рекомендували на конференцію 43 дослідження різних напрямків. На пленарному засіданні було заслухано і обговорено п’ять доповідей. У роботі першої секції «Знання базових дисциплін - шлях до формування високопрофесійного фахівця» взяли участь 19 учасників, в другій секції «Знання історії розвитку батьківщини забезпечить об’єктивне бачення сьогодення та майбутнього» - 13 учасників, у третій секції «Мова, культура – фундамент нації» взяли участь 14 учасників.

Також на конференції виступили студенти Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, учениця гімназії № 1 ім. Пирогова, три доповіді були зроблені англійською мовою, одна - французькою, дві доповіді подали студенти Білгородського технікуму кооперативної торгівлі.

У зв’язку із тим, що у конференції брали участь студенти І і ІІ курсів, які вивчають шкільні дисципліни, в програмі конференції основна частина доповідей була загальноосвітнього напрямку.

Великий інтерес у студентів викликали доповіді, заслухані на пленарному засіданні.

Так, студентка І курсу Горячкіна Наталя виступила з доповіддю «Творчий внесок видатних мистецьких діячів Вінниччини у розвиток національної культури» (науковий керівник Шибіцька І.В.), яка творчо опрацювала архівні документи, публікації, спогади про наших співвітчизників та підготувала дуже ґрунтовну і цікаву доповідь. З не меншим інтересом були заслухані доповіді студентки І курсу Ружицької Тетяни на тему «Нобелівські лауреати у галузі фізики - вихідці з України» (науковий керівник Лиса Г.В.) та студента ІІ курсу Письменного Артура «Важливість емоційної складової для мотивації вивчення іноземної мови студентами немовних ВНЗ» (науковий керівник Помазанова О.І.).

Учениця шостого класу гімназії № 1 ім. Пирогова Небава Олена виступила з доповіддю «А Де Сент-Ек-зюпері - мій улюблений письменник» французькою мовою. Не дивлячись на те, що навчальною програмою коледжу не передбачено вивчення французької мови, але емоційність, знання мови доповідача настільки позитивно вплинули на аудиторію, що вже більше десяти студентів звернулися у Подільський центр іноземних мов з метою вивчення французької мови.

Директор коледжу Якимчук К.Д. вручає Небаві Олені диплом та сертифікат

Ґрунтовними і цікавими доповідями відзначилась робота першої секції. Левову частину досліджень студентів було присвячено новим напрямкам розвитку суспільства.

Інформаційним технологіям, особливостям їх використання присвячені доповіді студентів І курсу Десятник Марини, Купець Ірини «Інформаційні технології і їх розвиток у сучасних умовах» (науковий керівник Лукіянчук С.М.), студенток ІІ курсу Бондарчук Діани, Буянівської Таїси - «Кіберзлочинність та шляхи її розповсюдження у сучасних умовах» (науковий керівник Грищук О.А.), студента ІІ курсу Морванюка Сергія «Кіберзахист і його значення для безпеки України» (науковий керівник Горобець Л.В.) та інші. Другий блок доповідей був присвячений біологічним питанням, а саме: студентка І курсу Лівінська Тетяна виступила з доповіддю «Значення біології як науки про живе» (науковий керівник Березюк Л.Л.), студентка І курсу Кадар Тетяна - «Вклад вітчизняних вчених - біологів у розвиток науки», студент ІІ курсу Гаврилюк Сергій - «Застосування пестицидів та їх наслідки для здоров’я людини» (науковий керівник Чеботар Н.Ю.), студентка Крива Валентина - «Молекулярна деструктивна кухня: інновації та перспективи» (науковий керівник Артемович Т.М.) та ін.

У роботу другої секції «Знання історії розвитку батьківщини забезпечить об’єктивне бачення сьогодення та майбутнього» зробив великий внесок кандидат історичних наук, доцент Петренко Володимир Іванович. Під його керівництвом на конференції були підготовлені і заслухані 7 доповідей: «Роль Я. Мудрого у розквіті Київської Русі» - студентки ІІ курсу Панасюк Тетяни, «Історія відродження гривні» - студентки ІІ курсу Гончарук Катерини, «Яків Гольчевський як історична постать України» - студента ІІ курсу Підгородецького Максима та інші доповіді. Також були заслухані та отримали високу оцінку доповіді, які підготували студенти-юристи.

У секції «Мова, культура – фундамент нації» заслухали 13 доповідей студентів. Студентка І курсу Куца Єлизавета виступила з доповіддю «Мова - інструмент духовної діяльності людини», студентка цієї ж групи Ковальчук Ольга - з доповіддю «Василь Стус: поет, дисидент, борець за нову Україну» (науковий керівник Шибіцька І.В.), студентка І курсу Ридванська Каріна - з доповіддю «Українська еліта та її роль у формуванні національної ідентичності» (науковий керівник, к.і.н. Ладаняк І.А.), студентка ІІ курсу Гончарук Катерина підготувала доповідь «Стан розвитку освіти України за період самостійності держави» (науковий керівник, к.і.н. Коваль А.В.). Усі інші учасники показали результати своїх досліджень у різних напрямках, три доповіді були підготовлені англійською мовою.

Усі учасники конференції отримали сертифікати, а тези доповідей надруковані у науково-теоретичному збірнику «Якісна освіта – основа формування майбутніх лідерів суспільства».

Нагородження учасників конференції

Проведена конференція засвідчила, що залучення до науково-теоретичних досліджень студентів І та ІІ курсів коледжу дає позитивні результати, а саме:

- більш глибоко і всебічно досліджуються проблеми розвитку науки чи суспільних явищ, що дає можливість значно розширити світогляд майбутніх фахівців;

- студенти молодших курсів навчаються працювати із різними джерелами інформації, узагальнювати отримані результати і формувати свої погляди на ту чи іншу проблему, явище, історичні процеси та інше;

- набувають досвіду публічних виступів, дискусій, публічної оцінки своїх поглядів та поглядів опонентів;

- формується конкурентне середовище у студентському колективі: «Чиє дослідження більш ефективне?», «Яка краща доповідь?», «Як дослідження оцінили однокурсники та викладачі?»;

- на вузівських, регіональних та міжнародних конференціях йде відбір до участі у конкурсах місцевого, обласного та республіканського рівня кращих та найбільш результативних досліджень;

- отримані грамоти, дипломи, сертифікати, опубліковані статті у наукових збірниках дають можливість студентам порадувати своїх батьків;

- дослідження, публікація їх результатів у наукових збірниках, журналах, участь у проектних розробках будуть використані в подальшому навчанні та під час пошуку місця роботи.

Директор коледжу, професор К.Д. Якимчук