25 квітня 2017 року в рамках проходження міжнародного стажування в Університеті Суспільних Наук ( м. Лодзь, Польща ) доцентом кафедри маркетингу та підприємництва Дибчук Людмилою Василівною за дорученням ректора Вінницького кооперативного інституту професора Драбовського Анатолія Григоровича була підписана угода між Вінницьким кооперативним інститутом та Університетом Суспільних Наук про наступне:

  • спільна розробка освітніх та наукових проектів на замовлення зацікавлених відомств України, Польщі та інших держав, спільна участь у міжнародних освітніх та наукових проектах.
  • проведення за участю Сторін наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, а також підготовки науково - обґрунтованих підходів до вирішення економічних, соціальних та освітніх проблем.
  • створення спільних авторських колективів для розробки монографій, підручників, посібників та ін.

Також був підписаний меморандум про співпрацю між фундацією “Центрально - Європейська Академія Навчань та Сертифікації” (CEASC), (м. Бидгощ, Польща) та Вінницьким кооперативним інститутом про такі напрями співробітництва сторін :

  • проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій тощо), інформаційно-роз’яснювальної та консультаційної роботи серед студентів, викладачів, науковців, представників освітнього середовища та інституцій оточення з метою отримання та поширення світового досвіду в цій сфері;
  • розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів, програм підготовки бакалаврів та магістрів, програм підготовки фахівців за новими спеціальностями у форматі здобуття другої вищої освіти спільно із партнерами Фундації, різноманітних проектів, спрямованих на впровадження стандартів підготовки фахівців згідно до європейських кваліфікаційних рамок з метою отримання передового європейського досвіду;
  • сприяння у створенні на базі Вінницького кооперативного інституту проектного офісу як окремої структурної одиниці, у функціях якої буде в тому числі інформування про можливості участі у міжнародних проектах, консультування щодо роботи із європейськими структурними фондами для залучення коштів через проектну діяльність на розвиток навчальних закладів та розвиток наукової кар’єри представників ВНЗ регіону.