29 березня 2017 року студентське наукове товариство Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту провело ІІІ Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції».

Голова студентської ради Бакута Я.С., відкриває роботу
науково - теоретичної конференції

Перед учасниками конференції виступив ректор ВКІ, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Драбовський Анатолій Григорович.

У своєму виступі він окреслив основні завдання, які стоять перед Вінницьким кооперативним інститутом та коледжем, а саме:

- удосконалення освітнього процесу;
- застосування сучасних технологій навчання;
- поглиблення та опанування викладачами іноземних мов;
- започаткування викладання окремих предметів англійською та польською мовами;
- проходження стажування викладачами у зарубіжних вищих навчальних закладах;
- навчання студентів у Вищій школі економіки, права та Медичних наук ім. професора Едварда Ліпінського (м. Кельце, Польща) за інтегрованими планами та отримання польських дипломів за програмою «Подвійних дипломів».

У формуванні сучасного фахівця величезне значення має науково-дослідна робота студентів, їх участь у конференціях, «круглих столах», ділових іграх, диспутах й інших формах.

Виступ ректора ВКІ д.е.н., професора Драбовського А.Г.

Директор Коледжу, професор Якимчук Костянтин Дмитрович звернув увагу учасників конференції на те, що удосконалюються навчальні плани, розширюється перелік спеціальностей підготовки студентів, викладачі успішно виконують дисертаційні дослідження та захищають кандидатські дисертації (13 за останні два роки), підписаний договір про співпрацю з Вищою школою економіки, права та медичних наук ім. професора Едварда Ліпінського у м. Кельце (Польща), узгоджені навчальні плани. Наші студенти зможуть отримати українські та польські дипломи, які дозволять без перешкод працювати не тільки у Польщі, а також у інших країнах Європи за фахом: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Право», «Маркетинг».

Для вивчення іноземних мов при інституті створили «Подільський центр іноземних мов», у якому можна вивчати п’ять іноземних мов, що дасть можливість ефективно працювати за межами України.

Основними завданнями як українського, так і польського вищого навчального закладу є проводження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує поєднання наукової та інноваційної діяльності.

Виступ директора Коледжу ВКІ проф. Якимчука К.Д.

ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції» присвячена цим актуальним питанням.

У конференції беруть участь студенти 6 навчальних закладів, у тому числі 3 закордонних ВНЗ, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Вінницької гімназії ім. М. Пирогова №1, а також громадські діячі та підприємці.

Програма містить доповіді 50 учасників різноманітними мовами: українською – 23, англійською – 8, польською – 3, російською – 8.

Аналіз тематики доповідей засвідчив, що вони відповідають напряму конференції.

Бажаю успіхів усім учасникам конференції!

На пленарне засідання було винесено 6 доповідей, із них 2 доповіді англійською мовою, одна – польською.

Виступ на польській мові студентки Педагогічного університету Дрозд О.В.

 

Особливо великим успіхом користувалась доповідь учениці 6 класу гімназії ім. М.Пирогова №1 Небави О.В. «Моя школа – має майбутнє» англійською мовою.

Виступає Небава О.В.

 

Усі учасники конференції були розподілені на дві секції.

До першої секції «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції» було включено доповіді 24 учасників, у тому числі англійською мовою виступили 5 студентів (Кочалкова К.Д., Подоляка С.С., Проц Я В., Ткаченко Д.С., Якубовська В.В.).

Виступ на англійській мові студентки ІІ курсу, групи ФК-151, Якубовської В.В., науковий керівник: викладач Непиталюк А.В.

 

Одна доповідь була польською мовою, 3 - російською.

На конференції виступили Андрікевич Ю.В. – громадський діяч та Солодовник Є.І. – підприємець.

Виступає Андрікевич Ю.В. – громадський діяч

 

Виступає Солодовник Є.І. – підприємець

 

Друга секція «Економіка, інтеграційні процеси та ринок праці в умовах Євроінтеграції» охопила 25 учасників, 2 доповіді було викладено англійською мовою, 5 – російською.

Особливу зацікавленість викликали доповіді студентів: Горущенко В.С., Дробинчука В.О., Коропія В.М., Кравчук Л.В., Медведенко А.В., Підгородецького М.О. та інших.

Заслуговують особливої подяки викладачі спеціальних дисциплін: д.н.з держ. управління, завідувач кафедри «Менеджменту», доцент Іванюта П.В.; викладач кафедри фундаментально-економічних дисциплін Непиталюк А.В., доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, к.ф.н. Драбовська В.А., які допомогли студентам підготувати доповіді на англійській мові.

Д.н.д.у. Іванюта П.В. уважно слухає виступи своїх підопічних англійською мовою

 

Конференція пройшла на високому рівні, засвідчила широту і глибину інтересів студентів.

Директор Коледжу Якимчук К.Д., вручив усім учасникам сертифікати, грамоти, подяки.
Отримує сертифікат студент ІVкурсу групи Мс-141 Сич В.Д.

 

Голова студентської ради Я.С. Бакута

05.04.2017р.