У 2012 році була проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Держави світу та Україна у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку».

Тези доповідей були опубліковані у ліцензованому науковому збірнику Вісник Вінницького кооперативного інституту «Держави світу та Україна у нових реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири розвитку».

За результатами дослідження було проведено 3 Міжнародні науково-методичні конференції.

Проведена ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Методичні основи впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ України». Наукові та науково-методичні збірники були опубліковані і надані учасникам безкоштовно.

Наукова, науково-методична роботи ведуться в інституті згідно з Перспективним планом науково-дослідної та науково-методичної робіт ВКІ на 20122020рр.

У 2012 р. кандидат економічних наук, професор Драбовський А.Г. видав третю монографію «Кооперативні системи в трансформаційній економіці».

Пітик О.В. видала монографію «Маркетингова стратегія в управлінні виробництвом насіння соняшнику» (у співавторстві).

Із 32 викладачів, які виконують кандидатські дисертації, 10 викладають в інституті, 22 у коледжі.

У 2013 році кафедри інституту продовжували виконувати 7 держбюджетних кафедральних досліджень. За результатами було опубліковано 90 наукових статей у різних наукових виданнях, 42 з них опубліковані у фахових виданнях, викладачі взяли участь і виступили 70 разів на науково-практичних конференціях, опублікували 2 монографії та навчальний посібник, залучили до науково-дослідної роботи 147 студентів.

Викладачі коледжу також активно займаються науково-дослідною роботою, 22 навчаються в аспірантурах при найвідоміших ВНЗ та наукових закладах.

У 2012 р. кандидатські дисертації захистили: Мацера С.М., Прицюк Л.А., Мацедонська Н.С., Будас А.П., Сичевська Н.С., у 2013 р. - Марчук О.О., Кашпрук Ю.А. і докторську дисертацію Драбовський А.Г

У 2012 році 7 викладачів зараховано аспірантами і здобувачами.

Плідно працюють аспіранти і здобувачі коледжу над виконанням дисертацій. Так, у 2012 році було підготовлено й опубліковано 87 наукових статей, з них 56 – у фахових виданнях, аспіранти та здобувачі взяли участь у роботі і виступили 64 рази на наукових конференцій різного рівня, здали 22 кандидатських екзамени.

Ефективно працюють над виконанням докторських дисертацій: Петренко В.І., Роботько С.Ф., Ткаченко М.І.. Вони опублікували: монографію, 23 фахових статті; 30 разів узяли участь у роботі науково-практичних конференцій.

Складовою науково-дослідної роботи викладачів є залучення студентської молоді до участі у НДР.

В інституті діє дві наукові школи. Наукова школа «Шляхи трансформації, розвитку та підвищення ефективності діяльності кооперації України», яка функціонує під керівництвом к.е.н. А.Г. Драбовського. Школа об'єднує 8 наукових гуртків, 3 науково-дослідні групи, в яких узяли участь у 2012 році 147 студентів.

Друга наукова школа «Історичні, культурні та фахові аспекти формування кадрового потенціалу кооперації України» охоплює в основному студентів коледжу, має 8 наукових гуртків, залучено 140 учасників. Науковим керівником школи є к.е.н. Прицюк Л.А.

У 2012 році за результатами науково-дослідної роботи студентів була проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Економічна стратегія держав світу та України: основні напрями, проблеми, перспективи».

Взяли участь у роботі конференцій 129 студентів, аспірантів та практичних працівників, науковий збірник був виданий та вручений усім учасникам безкоштовно.

На базі нашого інституту була проведена XI Науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». У роботі конференції взяли активну участь і наші студенти.

У березні 2013 р. відбулася десята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки. Наші студенти отримали три дипломи за І–ІІІ місця і 7 грамот.

Велика увага приділяється в інституті науково-методичній роботі.

Так, у 2010 р. був виданий під грифом МОН навчальний посібник «Економіка підприємства», автори Петренко М.І., Драбовський А.Г., Петренко В.М. і практичний посібник «Економіка України у 1940–2008 рр. (основні показники) та країн СНД у 1992–2008 рр.», автори Петренко М.І., Бондарчук І.А., Драбовський А.Г.

У 2012 році був виданий навчальний посібник «Управлінський облік у схемах і таблицях», автор Ільченко Л.Б.

Протягом 2012 р. повністю було оновлено методичне забезпечення спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг».

Активну участь беруть викладачі у підготовці централізованих методичних розробок через Укоопосвіту.

Так, протягом 2011–2012 рр. наші викладачі підготували одноосібно або у співавторстві 37 методичних розробок, у підготовці 11 робіт взяла участь Середницька Л.П., у 5 – Дехтярьова Л.С., Артемович Т.М. та інші.

У 2013р. інститут провів VI Міжнародну науково-практичну конференцію професорсько-викладацького складу на тему: «Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв'язків та кооперації», яка відбулася 27 лютого.

13 лютого 2013 року відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів на тему: «Науковий потенціал студентської молоді – розвитку суспільства, науки, виробництва».

 

 

Наукова діяльність викладачів та студентів – запорука високого рівня навчання

Науковий потенціал студентської молоді – розвитку суспільства, науки, виробництва

Наукова, науково-методична робота викладачів – основа підготовки висококваліфікованих фахівців

Якісна науково-дослідна робота у ВНЗ - база формування лідерів економіки