Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно з затвердженою держбюджетною темою «Фінансове забезпечення діяльності споживчої кооперації України».

Кафедральна тема дослідження розподіляється між викладачами за напрямками, що забезпечує самостійність, оригінальність та авторство досліджень

Про результативність наукових досліджень викладачі кафедри повідомляють на науково-практичних конференціях.

 

Концепція розвитку кафедри фінансів передбачає: забезпечення високої якості надання освітніх послуг викладачами, зростання кадрового потенціалу, матеріально-технічного вдосконалення та якісне навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри.

Кафедра здійснює наукове співробітництво з іншими вузами та фінансовими установами, у яких викладачами кафедри здійснюється стажування та підвищення рівня кваліфікації.

Результати проведених досліджень знаходять відображення у докторських та кандидатських дисертаціях, над якими працюють викладачі кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє значну увагу впровадженню у навчальний процес інноваційних технологій, підвищує якість надання освітніх послуг.

Колективом кафедри підготовлені та використовуються методичні розробки з проведення практичних та семінарських занять, виконання контрольних робіт, комплексних контрольних робіт з дисциплін, тести, багатий набір ситуаційних задач з  фахових дисциплін.

Планується впровадити у навчальний процес спеціалізовані комп'ютерні програми: “Фінансист 1”, “Audit Expert”, “Project Expert” та інші. 

Кафедрою економіки і фінансів та цикловою комісією фінансів та оціночної діяльності створено студентський гурток «Фінансист», у якому беруть участь 25 студентів, що навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Керівником гуртка є к.е.н. Захарченко Сергій Володимирович.

Члени студентського гуртка беруть участь у підготовці наукових статей та доповідей, з якими виступають на студентських міжвузівських науково-практичних конференціях.

Тематика студентських досліджень та доповідей стосується різних сфер діяльності споживчої кооперації, інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств різних галузей господарства; досліджуються різні аспекти фінансової кризи та шляхи її подолання.

Члени студентського гуртка неодноразово отримували грамоти за І, ІІ, ІІІ місця на студентських конференціях.

 

Перелік статей і тез, які були опубліковані студентами по темі дослідження, науковими керівниками яких були викладачі кафедри економіки і фінансів. 

{pdf}http://www.vki.vin.ua/download/institut/kaf_ef/statti_studentiv_2008-2015.pdf|height:850|width:650|app:google{/pdf}