Наукова діяльність кафедри обліку і аудиту

     Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою «Оптимізація обліку та аудиту в системі споживчої кооперації Вінницької області». Науковий пошук аспірантів та викладачів постійно здійснюється у напрямку вдосконалення прогресивних форм обліку у споживчих товариствах, теоретичного дослідження основ бухгалтерського обліку та його комп'ютеризації, визначення методологічних проблем фінансового обліку Укоопспілки, розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення національних стандартів у системі бухгалтерського обліку.

     Студенти також беруть участь у науково-дослідній роботі. Науково-дослідну роботу виконують у період навчання, виробничої практики, дипломування під керівництвом викладачів.

     Науково-дослідницька робота студента є основою професійної підготовки фахівців. У цьому напрямку головна мета полягає у проведенні наукових досліджень у галузі удосконалення бухгалтерського обліку та складання звітності з дотриманням усіх вимог.

      Студенти кафедри традиційно беруть участь у роботі щорічної наукової конференції студентів та молодих вчених.

Перспективи кафедри

-   узагальнення досвіду кафедри в організації та проведенні інтернет-олімпіад і поширення його використання у навчальному процесі;

-   підвищення рівня навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються для студентів спеціальності «Облік і аудит» шляхом підготовки навчальних підручників та посібників.

Науково-дослідна робота студентів під керівництвом викладачів кафедри обліку та аудиту

         В рамках проведення «Тижня бухгалтера» 4 листопада 2015р. представником всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» відбулося нагородження старост бухгалтерських груп коледжу та інституту:

Б-131 – Діхтяр Марина

ОА(с)-151 – Хоменко Орися

ОА-121 – Волощук Наталія

ОА-155 – Левандовська Оксана

         Старости були нагороджені грамотами за вагомий особистий внесок  в забезпечення навчального процесу, позитивний вплив на академічну групу, організаторський талант. 

 

         5 листопада 2015р. викладачами  кафедри  обліку і аудиту та циклової комісії бухгалтерського обліку та комп`ютерних дисциплін  було проведено предметну олімпіаду  з дисципліни «Фінансовий облік» серед студентів коледжу та інституту. Олімпіада проходила в 3 етапи. За результатами 1 туру «Бліц опитування» з 30 учасників було обрано 10 студентів, які показали найкращі знання. У 2 турі «Опрацюй первинний документ» всі учасники показали гарний результат і перейшли у третій тур. У 3 турі «Охарактеризуй та проаналізуй  діяльність підприємства на підставі фінансової звітності» учасники були поділені на команди. За результатами виконаного завдання 1 місце посіла команда у складі: Левандовська Оксана – ОА-155, Коваль Ольга – ОА-155 та Діхтяр Марина Б-131. Вітаємо усіх учасників та переможців.

 

Як відомо, економічні і соціальні реформи, які здійснюються сьогодні в нашій країні, значною мірою змінюють характер праці майбутніх спеціалістів. Згідно з цим змінюються відповідно і вимоги до підготовки кадрів. Серед найголовніших - вимоги розвитку спеціаліста творчого, ініціативного, який має організаторські навички і вміння спрямовувати діяльність свого підрозділу на вдосконалення технологічного процесу шляхом запровадження у практику нових досягнень наукової і технічної думки. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є широке залучення студентів вищих навчальних закладів до науково-дослідної роботи, безпосереднє включення їх до сфери наукового життя.

Так студенти 4 курсу напряму підготовки «Облік і аудит» Вансович Антоніна, Пічкур Анастасія та Музичко Дар’я прийняли участь в роботі всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки», що проходила у Львівському торгово-економічному університеті  21-22 квітня 2016р.

Щороку традиційно Центральна спілка споживчих товариств в Україні на базі одного з навчальних закладів проводить науково-практичну конференцію. Цього року тринадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки «Іноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» проходила в Полтавському університеті економіки і торгівлі та у Львівському торгово-економічному університеті. У роботі конференції прийняли участь студенти усіх навчальних закладів системи споживчої кооперації. Серед них і наші студенти, а саме: студентка 4 курсу напряму підготовки «Облік і аудит» Вансович Антоніна та напрями підготовки «Фінанси і кредит» Малявко Наталя.