Концепція розвитку інституту передбачає перехід до нових засад формування та розвитку економічних знань, які базуються на історико-культурних і духовно-моральних традиціях українського народу, орієнтації на поглиблений аналіз економічних процесів, що сприяють формуванню основ соціально орієнтованої економіки, формування сучасних економічних поглядів у майбутніх економістів, що сприятиме розвитку гуманізації та соціалізації суспільних процесів, національній самоіндетифікації, спрямуванню економічної діяльності на підвищення рівня життя і добробуту українського народу, інтеграції процесів навчання і виховання як складових освіти, що створюють духовно-моральні засади для формування сучасного світогляду фахівців.

Реалізації цих планів сприяє вивчення та використання досвіду зарубіжних країн. З урахуванням цих особливостей інститут побудував структуру міжнародного співробітництва, яка передбачає:

 • всебічне вивчення законного досвіду розвитку освіти й науки;
 • залучення іноземних фахівців до роботи в інституті й участь провідних викладачів і науковців у навчальній та науковій діяльності закордонних вищих навчальних і наукових установ;
 • активне співробітництво з Міжнародним кооперативним альянсом, міжнародними організаціями;
 • розширення міжнародних контактів факультету і кафедр, відділень та циклових комісій;
 • активізація участі студентів та викладачів у міжнародних програмах та програмах академічних обмінів;
 • участь у конкурсах на стипендії та гранти міжнародних організацій;
 • розробка курсів для академічного обміну студентів, викладачів;
 • проведення Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів» тощо.

Були встановлені ділові відносини і підписані договори про співпрацю з вищими навчальними закладами:

Російська Федерація

 1. Бєлгородський університет споживчої кооперації, економіки і права.
 2. НОУ ВПО «Институт управления» (м. Архангельськ, РФ).

Польща

 1. Університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань).
 2. Щецинська морська академія (м. Щецин).
 3. Варшавська вища школа ім. Марії Складовської-Кюрі.
 4. Інститут економіки (м. Варшава).
 5. Інститут «Вшехніца Свентокшиска» (м. Кельце).
 6. Вища школа менеджменту (м. Легніца).

Головними засадами міжнародного співробітництва ВКІ є:

 • пріоритет національних інтересів та інтересів Вінницького кооперативного інституту;
 • розвиток освітнього та наукового потенціалу інституту;
 • системний і взаємовигідний характер співпраці;
 • зважена адаптація зарубіжних здобутків до потреб навчального та наукового потенціалу інституту;
 • орієнтація на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, договорів з іноземними партнерами.

Основними напрямками співпраці з зарубіжними партнерами є:

 • регіональний розвиток і прикордонна співпраця;
 • проблеми сталого регіонального розвитку у контексті світової програми;
 • прикордонне співробітництво в екологічній сфері;
 • регіональний розвиток туристичної галузі співпраці регіонів; проведення теоретичних досліджень проблем сталого розвитку;
 • пошуки шляхів ефективного використання потенціалу регіонів;
 • залучення студентської молоді до наукових досліджень.

Про зацікавленість у вирішенні цих проблем свідчать результати проведення Міжнародних науково-практичних конференцій у нашому інституті.

Інститут видає ліцензовані наукові збірники, де публікуються статті та тези доповідей. Уже два роки поспіль публікуються статті наших викладачів у співавторстві з іноземними авторами.

Так, за 2009–2012рр. у роботі міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу, які проводив інститут взяли участь 82 науковці з Російської федерації, 35 – з Польщі, 2 – зі Швеції.

У студентських науково-практичних конференціях взяли участь – 14 студентів із Польщі, 9 – з Росії .

Ректор інституту Драбовський А.Г. є членом Наукової ради журналу «Суспільство і освіта – міжнародні гуманітарні студії» (м. Легніца), Якимчук К.Д. член редколегії наукового збірника Варшавської вищої школи ім. Марії Складовської-Кюрі.

Найбільш інтенсивно співпрацюють з нами: декан економічного факультету Бєлгородського університету споживчої кооперації, економіки і права професор Прушковський Л.В., завідувач кафедри економіки НОУ ВПО «Институт управления» професор Михайлов К.Л., завідувач кафедри економіки Щецинської морської академії професор Януш Собонь, директор інституту Варшавської Вищої школи ім. Марії Складовської-Кюрі професор Сиройч Здіслав, професор університету ім. Адама Міцкевича пан Пшемислав Адамшевський.

 Прушковський Л.В.,
 к.е.н., професор,

декан економічного факультету

Бєлгородського університету

споживчої кооперації,

економіки і права

Януш Собонь,
завідувач кафедри економіки,

д.е.н., професор,

Щецинська морська академія

Михайлов К.Л., 

к.е.н., професор
завідувач кафедри

економіки НОУ ВПО

«Інститут управління»,
м. Архангельськ, РФ

Пані Божена Завадська,

декан факультету туризму

та рекреації, доктор,

професор інституту

«Вшехніца Свентокшиска»,
м. Кельце, Польща

Професорсько-викладацький склад нашого інституту також бере активну участь у роботі науково-практичних конференцій, які проводяться за кордоном. Ректор інституту Драбовський А.Г. взяв участь у роботі конференцій у Варшаві, Празі, Софії, Будапешті, Кишиневі. За їх підсумками надруковані статті у наукових збірниках. Професор Якимчук К.Д. опублікував 3 статті, доцент Дибчук Л.В. – 2 статті, ст. викладач Прицюк Л.А. – 1 статтю, співробітник інституту Якимчук О.К. – 3 статті у наукових збірниках і журналах, які видані у РФ, професор Ніколюк П.К. – 9 статей у наукових журналах США, Англії і Росії.

У наукових збірниках російських вищих навчальних закладів опубліковано 8 статей наших студентів.