Назва

Дата проведення

Статус

«Гуманітарні, економічні та правові аспекти модернізації вищої освіти»

 9 квітня 2019 року Науково-методична конференція 

«Європейська інтеграція України: гуманітарно-правові та інституційні механізми»

6 листопада 2018 року

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН»

14 березня 2018 року

Науково-методична конференція викладачів Вінницького кооперативного інституту

«Моє бачення шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю»

23 лютого 2018 року

Науково-методична конференція викладачів Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту 

«Юність, історія, наука, культура, економіка»

7 лютого 2018 року

Всеукраїнська науково-пошукова конференція  студентів коледжів, загальноосвітніх шкіл I-III ст., технічних училищ

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

19-20 жовтня 2017 року

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«Якісна освіта – основа формування майбутніх лідерів українського суспільства»

19 квітня 2017 року

Наукова конференція

«Молодь, освіта, культура і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції»

15 березня 2017 року

Всеукраїнська науково-практична студентська конференція

«СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ І ПРАВА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

23 лютого 2017 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених, аспірантів та студентів

«Європейська інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри»

27.10.2016р.

Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів

«Сучасний розвиток України під впливом соціальних, технологічних та економічних чинників»

27.04.2016р.

Міжнародна студентська науково-практична конференція

«Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»

23.03.2016 р.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція студентів коледжу

«Психолого-педагогічні та етико-естетичні орієнтири професійного розвитку особистості»

20.04.2016р.

Всеукраїнська науково-методична конференція

«Актуальні проблеми життєдіяльності українського суспільства»

16.03.2016р.

Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу

Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді 20 квітня 2015

VІІІ міжнародна науково-практична конференція студентів ВКІ

Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади 16 березня 2015

 

VІІІ міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу ВКІ

 

Світ молоді – молодь світу

12 листопада 2014

VІІІ науково-практична конференція студентів І-ІІІ курсів ВКІ

Народ, держава, власність, ресурси, регіональний розвиток

19 березня 2014

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів
Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах 19 лютого 2014 VІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства
Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі

 

18 грудня 2013

ІV Всеукраїнська науково-методична конференція

Тези доповідей та статті, опубліковані у збірниках, які видані за результатами конференцій, що проходили у ВКІ протягом 2008-2014рр. розміщені у електронній бібліотеці ВКІ.

Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Актуальні проблеми життєдіяльності українського суспільства»