Управління проектами посідає важливе місце процесі підготовки та прийняття управлінських рішень, є невід’ємною частиною планування діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання. Управління проектами – це сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.