Кафедра загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання

Завідувач кафедри – викладач вищої категорії Лиса Галина Василівна

Основним завданням кафедри у сфері освіти є: здійснення підготовки молодших спеціалістів та забезпечення освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти; створення умов для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку студентів, виховання громадянина демократичного суспільства.

Тема досліджень над якими працює кафедра: «Впровадження інноваційних форм навчання як ключовий аспект підвищення якості викладання з реалізації вимог сучасної вищої освіти» .

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ (http://www.vki.vin.ua/moodle).

Робота кафедри здійснюється за такими напрямками:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розгляд и обговорення планів роботи кафедри, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, клубів, предметних гуртків;
 • розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін кафедри, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять;
 • розгляд і обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами кафедри, складання на них відгуків, рецензій;
 • контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв оцінки;
 • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • участь викладачів у професійних конкурсах;
 • участь у виховній роботі;
 • рейтингова оцінка роботи викладача.

Наукова робота викладачів кафедри здійснюється за наступними напрямами:

- виконання дисертаційних досліджень;

- підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;

- участь викладачів у круглих столах, конференціях Інституту;

- керівництво науковою роботою студентів. 

- участь у написанні та розробці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укркоопосвіта»;

З метою показу передових форм і методів навчально-виховної роботи, аналізу дидактичної ефективності використання технічних засобів навчання та застосування інформаційно-комп’ютерних технологій; узагальнення прийомів наукової організації та контролю якості навчального процесу; застосування нових педагогічних технологій, прийомів і методів викладання, за допомогою яких реалізуються цілі заняття, формування знань, умінь і навичок на основі самостійної пізнавальної діяльності студентів, викладачами кафедри проводяться  відкриті заняття.  Свій позитивний та інноваційний досвід, реалізацію методичних ідей, застосування методичних прийомів та методів навчання демонстрували:  Березюк Л. Л. з дисципліни «Біологія», тему: «Неклітинні форми життя»; Лиса Г. В. з дисципліни «Фізика» на тему:«Електрорушійна сила струму». Гончарук Б. С. з дисципліни «Фізичне виховання», на тему: «Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції»;  Підліснича Н. Г. лекція-презентація з дисципліни «Математика» на тему: «Многогранники»; Мончак В.І

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом із викладачами інших вищих навчальних закладів. Відвідують курси підвищення кваліфікації згідно графіку один раз на п’ять років.

Рівень викладання загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання дає змогу студентам брати участь у обласних олімпіадах та достойно конкурувати зі студентами вищих навчальних закладів Вінницької області. Так, Ружицька Тетяна студент І курсу ПР-162  зайняв ІІ місце, в обласній олімпіаді з фізики (викладач  Лиса Г.В.)(2017р.), Маслов Ілля студент І курсу ПР-151  зайняв ІІІ місце, в обласній олімпіаді з фізики (викладач  Лиса Г.В.)(2016р.), Поліщук Катерина Володимирівна, зайняла ІІ місце, в обласній олімпіаді з математики (2015р.) (викладач  Підліснича Н.Г.);  та ІІІ місце, в обласній олімпіаді з фізики (2015р.) (викладач  Лиса Г.В.);

Під керівництвом викладача фізичної культури Ліщенко М.О., студенти ВКІ посіли  ІІІ місце у ХІІІ Універсіаді ВНЗ м. Вінниця з важкої атлетики (11.04.2017р.)

У Чемпіонатах області та міста виборюють призові місця виборють і  викладачі кафедри, а саме:

 • Мончак В.І. зайняв ІІ місце у Чемпіонаті Вінницької області з кросу серед ветеранів (8.04.2017р.).
 • Ліщенко М.О. зайняла І місце у Чемпіонаті України з важкої атлетики серед ветеранів (27.05.2017р.)
 • Збірна команда ВКІ (Мончак В.І.,Гончарук Б.С., Ліщенко М.О., Дибчук Л.В.) – ІІІ місце в обласній Спартакіаді науково-педагогічних працівників ВНЗ м. Вінниці ( 9.02.2017р.) з настільного тенісу.
 • Збірна команда ВКІ (Мончак В.І., Гончарук Б.С., Ліщенко М.О., Захарченко С.В.) – IV місце в обласній Спартакіаді науково-педагогічних працівників ВНЗ м. Вінниці ( 9.02.2017р.) з кульової стрільби.

З метою знайомства з досвідом викладача із застосування активних, інноваційних методів навчання і його оцінки; узагальнення індивідуального досвіду викладача і втілення його в свою педагогічну діяльність; втілення досвіду викладача-новатора в роботу всього педагогічного колективу; оцінки діяльності викладача, що атестується на більш високу категорію педагогічної діяльності тощо, викладачами кафедри здійснюється взаємовідвідування занять.

В умовах коли постійно з’являються нові професії, ринок праці потребує старих та нових кадрів. Суспільство потребує роз’яснювальної роботи щодо професій які є необхідними у нашій державі. Щоб запобігти помилок у виборі професії необхідна педагогічно доцільна, систематична робота з профорієнтації з учнівською молоддю. Як в школі, так і в професійно-технічних навчальних закладах, з метою надання допомоги у виборі професії, що найбільш відповідає індивідуальним особливостям, нахилам та здібностям учнів, викладачами кафедри проводиться профорієнтаційна робота. Викладачі працюють з учнями шкіл та професійно-технічних навчальних закладів міста Вінниці та Вінницької області.

 Склад кафедри загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання

5 викладачів вищої категорії

 

Лиса Галина Василівна – викладач фізики та астрономії

Тямушева Наталія Володимирівна – викладач математики

Мончак Віктор Іванович – викладач фізичного виховання

Гончарук Борис Станіславович – викладач фізичного виховання

Милик Наталія Віталіївна – викладач медичної підготовки

2 викладача
ІІ категорії

 

 

Березюк Людмила Леонідівна – викладач біології

Підліснича Наталія Григорівна – викладач математики

 

2 спеціаліста

 

Ліщенко М.М. - викладач фізичної культури

Цигвінцев І.Г. – викладач хімії.

В декретній відпустці  знаходяться викладачі:
Слободянюк І.В. - викладач географії, Кулик А.А. - викладач хімії, Маркушевська Л.В. – викладач біології та хімії, Кліщук Т.Л. – викладач фізики.