Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання

Голова циклової комісії – викладач вищої категорії Лиса Галина Василівна

Основним завданням ЦК у сфері освіти є: здійснення підготовки молодших спеціалістів та забезпечення освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти; створення умов для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку студентів, виховання громадянина демократичного суспільства.

Тема досліджень над якими працює циклова комісія: «Впровадження інноваційних форм навчання як ключовий аспект підвищення якості викладання з реалізації вимог сучасної вищої освіти» .

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ ( http://www.vki.vin.ua/moodle). 

Робота ЦК здійснюється за такими напрямками:

-  забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;

-  розгляд и обговорення планів роботи циклової комісії,  робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, клубів, предметних гуртків;

-  розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;

-  розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

-  розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять;

-  розгляд і обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків, рецензій;

-  контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв оцінки;

-  керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;

-  організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;

-  організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;

-  проведення профорієнтаційної роботи;

-  участь викладачів у професійних конкурсах;

-  участь у виховній роботі;

-  рейтингова оцінка роботи викладача.

 

Наукова робота викладачів  ЦК здійснюється за наступними напрямами:

- виконання дисертаційних досліджень;

- підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;

- участь викладачів у круглих столах, конференціях Інституту;

- керівництво науковою роботою студентів. 

- участь у написанні та розробці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укркоопосвіта»;

 Переглянути публікації...

З метою показу передових форм і методів навчально-виховної роботи, аналізу дидактичної ефективності використання технічних засобів навчання та застосування інформаційно-комп’ютерних технологій; узагальнення прийомів наукової організації та контролю якості навчального процесу; застосування нових педагогічних технологій, прийомів і методів викладання, за допомогою яких реалізуються цілі заняття, формування знань, умінь і навичок на основі самостійної пізнавальної діяльності студентів, викладачами циклової комісії  проводяться  відкриті заняття. Свій позитивний та інноваційний досвід, реалізацію методичних ідей, застосування методичних прийомів та методів навчання демонстрували:  Березюк Л. Л. з дисципліни «Біологія», тему: «Неклітинні форми життя»; Лиса Г. В. з дисципліни «Фізика» на тему:«Електрорушійна сила струму». Гончарук Б. С. з дисципліни «Фізичне виховання», на тему: «Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції»;  Підліснича Н. Г. лекція-презентація з дисципліни «Математика» на тему: «Многогранники»; Маркушевська Л. В. з дисципліни: «Хімія» на тему: «Органічні речовини як основа сучасних матеріалів»; з дисципліни: «Мікробіологія та фізіологія харчування» на тему «Дієтичне харчування».

 

Викладачі циклової комісії постійно підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом із викладачами інших вищих навчальних закладів. Пройшли перепідготовку педагогічних кадрів Маркушевська Л. В. (2015р.), Слободянюк І. В. (2015р.), Гончарук Б. С. (2015р.), Підліснича Н. Г. (2014р.),  Березюк Л.Л. (2013р.),

Мончак В.І.(2012р.), Лиса Г.В.(2012р.).

 

 Рівень викладання загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання дає змогу студентам брати участь у обласних олімпіадах та достойно конкурувати зі студентами вищих навчальних закладів Вінницької області. Так, Маслов Ілля студент Ікурсу ПР-151  зайняв ІІІ місце, в обласній олімпіаді з фізики (викладач  Лиса Г.В.)(2016р.), Поліщук Катерина Володимирівна, зайняла ІІ місце, в обласній олімпіаді з математики (2015р.) (викладач  Підліснича Н.Г.);  та ІІІ місце, в обласній олімпіаді з фізики (2015р.) (викладач  Лиса Г.В.);

Значних спортивних успіхів досягли студенти ВКІ під керівництвом викладачів фізичного виховання  нашої ЦК, зокрема:

-         У Чемпіонаті міста серед ВНЗ з футболу збірна команда зайняла ІІ місце (31.03. - 1.04.2016 р.);

-         У Чемпіонаті міста з плавання серед ВНЗ збірна команда зайняла ІІ місце (22-23.03.2016 р.);

-         У особистому заліку Калина В. (ВХП (с) – 151) зайняв ІІ місце (22-23.03.2016 р.);

-         У Чемпіонаті міста серед ВНЗ з Важкої атлетики збірна команда зайняла ІІІ місце (10.03.2016 р.);

-         У Чемпіонаті міста серед ВНЗ у особистому заліку Ольшевський Б. (ВХП(с) – 151 зайняв ІІІ місце (21-22.04.2016 р.);

-         У Чемпіонаті міста з перетягування канату Юнацька збірна команда зайняла ІІ місце (1.05.2016р.)

У Чемпіонатах області та міста виборюють призові місця і наші викладачі, а саме:

-         Мончак В.І. зайняв І місце у Чемпіонаті області з кросу серед ветеранів (2.04.2016р.);

-         Гончарук Б.С. у складі вінницької команди зайняв ІІІ місце у Відкритому Кубку м. Вінниці з гандболу серед чоловіків (11-13.03.2016р.).

-         Гончарук Б.С. у складі вінницької команди зайняв ІІІ місце у Чемпіонаті України серед ветеранів з гандболу  (25-28.02.2016р.).

-         Гончарук Б.С. у складі вінницької команди зайняв ІІ місце у Відкритій першості Хмельницької області з гандболу (6.05.2016р.).

 

З метою знайомства з досвідом викладача із застосування активних, інноваційних методів навчання і його оцінки; узагальнення індивідуального досвіду викладача і втілення його в свою педагогічну діяльність; втілення досвіду викладача-новатора в роботу всього педагогічного колективу; оцінки діяльності викладача, що атестується на більш високу категорію педагогічної діяльності тощо, викладачами нашої циклової комісії здійснюється взаємовідвідування занять.

 

В умовах коли постійно з’являються нові професії, коли наукова революція розвивається – ринок праці потребує старих та нових кадрів. Суспільство потребує роз’яснювальної роботи щодо професій які є необхідними у нашій державі. Щоб запобігти помилок у виборі професії необхідна педагогічно доцільна, систематична робота з профорієнтації з учнівською молоддю. Як в школі, так і в професійно-технічних навчальних закладах, з метою надання допомоги у виборі професії, що найбільш відповідає індивідуальним особливостям, нахилам та здібностям учнів, викладачами циклової комісії проводиться профорієнтаційна робота. Викладачі працюють з учнями шкіл та професійно-технічних навчальних закладів міста Вінниці та Вінницької області.

 

Склад циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання

5 викладача вищої категорії

Лиса Галина Василівна – викладач фізики та астрономії

Тямушева Наталія Володимирівна – викладач математики

Мончак Віктор Іванович – викладач фізичного виховання

Гончарук Борис Станіславович – викладач фізичного виховання

Милик Наталія Віталіївна – викладач медичної підготовки

3 викладачів ІІ категорії

Березюк Людмила Леонідівна – викладач біології

Нідзельська Наталія Анатоліївна – викладач фізичного виховання

Підліснича Наталія Григорівна – викладач математики

 

2 спеціаліст

Маркушевська Людмила Володимирівна – викладач біології та хімії

Чеботар Наталія Юріївна – викладач географії та екології

В декретній відпустці  знаходяться викладачі:

Слободянюк І.В. - викладач географії, Кулик А.А. - викладач хімії, Ліщенко М.М. - викладач фізичної культури, Кліщук Т.Л. – викладач фізики.

 

Рейтингова оцінка роботи викладачів циклової комісії

загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання