Кафедра загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання

Завідувач кафедри – викладач вищої категорії , викладач-методист Лиса Галина Василівна

Основним завданням кафедри у сфері освіти є: здійснення підготовки молодших спеціалістів та забезпечення освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти; створення умов для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку студентів, виховання громадянина демократичного суспільства.

Тема досліджень над якими працює кафедра: «Впровадження інноваційних форм навчання як ключовий аспект підвищення якості викладання з реалізації вимог сучасної вищої освіти» .

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ (http://www.vki.vin.ua/moodle).

Робота кафедри здійснюється за такими напрямками:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розгляд и обговорення планів роботи кафедри, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків;
 • розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін кафедри, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять;
 • розгляд і обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами кафедри, складання на них відгуків, рецензій;
 • контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв оцінки;
 • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • участь викладачів у професійних конкурсах;
 • участь у виховній роботі;
 • рейтингова оцінка роботи викладача.

Наукова робота викладачів кафедри здійснюється за наступними напрямками:

 • виконання дисертаційних досліджень;
 • підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;
 • участь викладачів у круглих столах, конференціях інституту;
 • керівництво науковою роботою студентів;
 • участь у написанні та розробці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укркоопосвіта».

З метою показу передових форм і методів навчально-виховної роботи, аналізу дидактичної ефективності використання технічних засобів навчання та застосування інформаційно-комп’ютерних технологій; узагальнення прийомів наукової організації та контролю якості навчального процесу; застосування нових педагогічних технологій, прийомів і методів викладання, за допомогою яких реалізуються цілі заняття, формування знань, умінь і навичок на основі самостійної пізнавальної діяльності студентів, викладачами кафедри проводяться  відкриті заняття.  Свій позитивний та інноваційний досвід, реалізацію методичних ідей, застосування методичних прийомів та методів навчання демонстрували:  Березюк Л. Л. з дисципліни «Біологія» тему: «Неклітинні форми життя»; Лиса Г. В. з дисципліни «Фізика» на тему: Лабораторна робота «Вимірювання відносної вологості повітря». Ліщенко М.О. з дисципліни «Фізичне виховання», на тему: «Техніка естафетного бігу. Передача естафетної палички»;  Цигвінцев І.Г. з дисципліни «Хімія» на тему «Аміни та амінокислоти».

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом із викладачами інших вищих навчальних закладів. Відвідують курси підвищення кваліфікації згідно графіку один раз на п’ять років.

Рівень викладання загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання дає змогу студентам брати участь у обласних олімпіадах та достойно конкурувати зі студентами вищих навчальних закладів Вінницької області. Так, Вонсевич Олена студентка гр. ПР-172 зайняла ІІ місце в обласній олімпіаді з фізики (2018р.), Ружицька Тетяна студентка І курсу ПР-162  зайняла ІІ місце (2017р.), Маслов Ілля студент І курсу ПР-151  зайняв ІІІ місце, (2016р.) (викладач  Лиса Г.В.), Поліщук Катерина Володимирівна, зайняла ІІ місце, в обласній олімпіаді з математики (2015р.) (викладач  Підліснича Н.Г.);  та ІІІ місце, в обласній олімпіаді з фізики (2015р.)

Виступи  збірних ВКІ і окремих спортсменів в Чемпіонатах України, 2017-2018 н. р

 

Чемпіонати України:

 1. Галицька Яна (бадмінтон) – 1місце
 2. Кучер Каріна (сумо) – 1місце
 3. Нікітінська Олена (боротьба) – 1 місце
 4. Сніцар Дмитро (в/атлетика) – 1місце
 5. Москаленко Андрій (в/атлетика) – 2 місце
 6. Гайдамака Максим (в/атлетика) – 1місце
 7. Десятник Марина (в/атлетика) – 1місце

 

Чемпіонати міста ( збірні ВКІ):

 1. «Козацькі забави» – 4 місце
 2. Бадмінтон – 2 місце
 3. Крос – 4 місце
 4. Важка атлетика – 1 місце

 

Під керівництвом викладача фізичної культури Ліщенко М.О., студенти ВКІ посіли  ІІІ місце у ХІІІ Універсіаді ВНЗ м. Вінниця з важкої атлетики (11.04.2017р.)

У Чемпіонатах області та міста виборюють призові місця і  викладачі кафедри, а саме:

 • Мончак В.І.зайняв ІІ місце у Чемпіонаті Вінницької області з кросу серед ветеранів (8.04.2017р.).
 • Ліщенко М.О. зайняла І місце у Чемпіонаті України з важкої атлетики серед ветеранів (27.05.2017р.)
 • Збірна команда ВКІ (Мончак В.І.,Гончарук Б.С., Ліщенко М.О.,Дибчук Л.В.) – ІІІ місце в обласній Спартакіаді науково-педагогічних працівників ВНЗ м. Вінниці ( 9.02.2017р.) з настільного тенісу.
 • Збірна команда ВКІ (Мончак В.І., Гончарук Б.С., Ліщенко М.О.,Захарченко С.В.) – IV місце в обласній Спартакіаді науково-педагогічних працівників ВНЗ м. Вінниці ( 9.02.2017р.) з кульової стрільби.

З метою знайомства з досвідом викладача із застосування активних, інноваційних методів навчання і його оцінки; узагальнення індивідуального досвіду викладача і втілення його в свою педагогічну діяльність; оцінки діяльності викладача, що атестується на більш високу категорію  викладачами кафедри здійснюється взаємовідвідування занять.

В теперішній час, коли постійно з’являються нові професії, ринок праці потребує старих та нових кадрів. Суспільство потребує роз’яснювальної роботи щодо професій які є необхідними у нашій державі. Щоб запобігти помилок у виборі професії необхідна педагогічно доцільна, систематична робота з профорієнтації з учнівською молоддю. Як в школі, так і в професійно-технічних навчальних закладах, з метою надання допомоги у виборі професії, що найбільш відповідає індивідуальним особливостям, нахилам та здібностям учнів, викладачами кафедри проводиться профорієнтаційна робота. Викладачі працюють з учнями шкіл та професійно-технічних навчальних закладів міста Вінниці та Вінницької області.

 

Науково-педагогічний склад кафедри загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання

 1. Лиса Галина Василівна - завідувач кафедри, викладач вищої категорії, викладач-методист.
 2. Милик Наталя Валентинівна викладач кафедри, спеціаліст вищої категорії.
 3. Підліснича Наталя Григорівна  викладач кафедри ІІ-ої категорії.
 4. Березюк Людмила Леонідівна викладач кафедри ІІ-ої категорії.
 5. Цигвінцев Ігор Генадійович – викладач кафедри, спеціаліст.
 6. Мончак Віктор Іванович викладач кафедри, спеціаліст вищої категорії.
 7. Ліщенко Мая Олександрівна– викладач кафедри ІІ-ої категорії.

В декретній відпустці  знаходяться викладачі:

Слободянюк І.В. - викладач географії, Кулик А.А. - викладач хімії, Маркушевська Л.В. – викладач біології та хімії, Кліщук Т.Л. – викладач фізики.