Дем’янова Наталія Борисівна – викладач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування, спеціаліст.

Педагогічний стаж – 5 років.

 

Викладає дисципліни: «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Процеси та апарати харчових виробництв», «Спеціальне малювання та декоративна пластика», «Ресторанний сервіс».

Керівник гуртка «Солодкоїжка».

 

Освіта:

 • Полтавський університет економіки і торгівлі, 2010 р.

             Спеціальність: «Технологія харчування», кваліфікація:  «Інженер-технолог».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

Підвищення кваліфікації у вищому навчальному закладі Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі», Модульні технології вивчення дисциплін: «Процеси та апарати харчових виробництв», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Технологія приготування їжі».  Свідоцтво від 23 жовтня 2015р.

 

Досвід роботи:

 • 2010–2014 р. майстер виробничого навчання з професії «кухар-кондитер» у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг.
 • З вересня 2014 р. викладач кафедри харчових технологій та ресторанного обслуговування Коледжу економіки і права ВКІ

 

Методична робота:

 • На замовлення НМЦ «Укоопосвіта» розроблено:
 1. Тести для визначення рівня знань з дисципліни «Організація виробництва у закладах ресторанного господарства», (2016 р.).
 2. Збірник ситуаційних завдань з дисципліни «Організація обслуговування та сервіс у закладах ресторанного господарства»,(2017р.).
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», (2018 р.).
 • Проведено відкрите заняття з дисципліни: «Устаткування закладів ресторанного господарства», (2015 р.).
 • Проведено майстер-клас на базі Вінницького кооперативного інституту, який організовано Вінницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з  випікання млинців для дітей з багатодітних сімей, опікунських  сімей, дітей з функціональними обмеженнями та з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

 

Найбільш актуальні публікації: 

 1. Дем’янова Н. Б. Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування іншомовної професійної компетенції / Н. Б. Дем’янова // Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особливості» (20 квітня 2016 р.) – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – с. 77-79
 2. Дем’янова Н. Б. Студентське самоврядування: підвищення його ролі в удосконаленні підготовки фахівців/ Н. Б. Дем’янова // Тези матеріалів, які розглядалися за Круглим столом 11.2016 р. «Якість і рівень успішності студентів комерційно-технологічного відділення та шляхи підвищення відповідальності викладачів». – Вінниця, ВКІ. –2016. – С. 17-19.
 3. Дем’янова Н.Б. Нестандартні форми проведення занять з технологічних дисциплін, як засіб стимулювання студентів до навчання / С. М. Фіногєєва, Н. Б. Дем’янова // Збірник тез доповідей   ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перспективні напрямки наукових досліджень» [Електронне видання]. – м. Вінниця, 24 листопада 2017 р. – Режим доступу: http://el-conf.com.ua.