Циклова комісія виробництва харчової продукції і ресторанного обслуговування

З перших кроків функціонування нашого навчального закладу підготовка фахівців громадського харчування була пріоритетним напрямком роботи, перший випуск яких був здійснений ще у 1931 році.  У 1991 році у зв’язку з Постановою правління Укоопспілки від 01.04.1991р. №80 «Про реорганізацію Вінницького кооперативного технікуму, кооперативних училищ № 1 і № 2 в кооперативний коледж» була відкрита спеціальність «Технологія харчування». Відповідно до спеціальності було створено циклову комісію «Технологія приготування їжі». У 1998 році циклову комісію було перейменовано на «Технологія харчування», у 2008 – на «Виробництво харчової продукції», і вже нову назву затверджено з 1 вересня 2012 року.

Голова циклової комісії – викладач-методист Артемович Тетяна Миколаївна

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут, Московський кооперативний інститут ордена Дружби народів. Педагогічний стаж роботи – 30 років, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Циклова комісія виробництва харчової продукції і ресторанного обслуговування забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» та 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» за галузями знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» та 1401 «Сфера обслуговування» відповідно.

 

Основним завданням циклової комісії у сфері освіти Є: підготовка конкурентоспроможних  фахівців для закладів ресторанного господарства усіх форм власності відповідно до професійного призначення молодого спеціаліста.

Тема досліджень, над якою працює циклова комісія: «Впровадження інноваційних технологій, інформаційно-комунікаційних методів навчання та виховання.

На цикловій комісії функціонує гурток «Солодкоїжка», керівником якого є Шевчук Л.І.

Наукова робота здійснюється за наступними напрямами:

- керівництво науковою роботою студентів;

- участь у написанні та розробці навчально-методичної роботи літератури на замовлення НМЦ «Укоопосвіта»;

- підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;

- участь викладачів у конференціях інституту, методичних семінарах, круглих столах.

Викладачі циклової комісії підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом із викладачами інших вищих навчальних закладів.

Пройшли перепідготовку у Полтавському університеті економіки і торгівлі з курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі» викладачі: Шуляк К.В., Шевчук Л.І. (2014р.), Дем'янова Н.Б.(2015р.). 

Склад циклової комісії виробництва кулінарної продукції та ресторанного обслуговування:

1 викладач – методист

 

2 спеціаліста вищої категорії

 

1 спеціаліст

 

за сумісництвом 2 спеціаліста

  • Шуляк         Катерина  Василівна
  • Манзюк       Галина      Григорівна 

 

Рейтингова оцінка роботи викладачів циклової комісії
виробництва харчової продукції та ресторанного обслуговування