Кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності

Контактна інформація

Адреса: вул. Академіка Янгеля,59, Кабінет 212
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

«Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості»

(М.Ебнер-Ешенбах)

Кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності – структурний навчально - методичний підрозділ, що проводить навчально - методичну, освітню, організаційну та виховну роботу. Діяльність кафедри направлена на формування професійних знань молодшого спеціаліста з питань підприємницької діяльності; роботи з нормативно-правовими актами;   використання й складання первинних документів з формування господарських зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності;  виконання операцій торгово-технологічного процесу; визначення об’єктів комерційної та підприємницької діяльності; враховування функцій, принципів і методів менеджменту при здійсненні підприємницької діяльності; визначення складових  комплексу маркетингу; використання знань основ економіки торговельного підприємства для внесення пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності торговельного підприємства;  професійної лексики; законодавства України; прав та свободи людини і громадянина; сучасні досягнення в основах теорії та методології торгівлі; споживчі властивості та якість товарів й формування асортименту.

До складу кафедри товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності входять як досвідчені педагоги, так і молоді спеціалісти:

Завідувач кафедри:  Вознюк Т.К.- кандидат економічних наук

Члени кафедри:

 1. Варшавська І.Я.
 2. Васильєва І.М.
 3. Дехтярьова Л.С.
 4. Кравчук Н.М.
 5. Терещук О.О.
 6. Юсуфова А.М.
 7. Ясько Т.Ю.

Основними завданнями кафедри у сфері освіти є: якісне забезпечення освітнього процесу за спеціальностями -  075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» , 241 « Готельно - ресторанна справа» та ін.

Основними напрямками діяльності викладачів кафедри є:

 • аналізувати перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм; задоволення потреб коледжу у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали, дидактичний матеріал); форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів кафедри теоретичного і практичного спрямування; рівень підготовки викладачів до атестації;
 • організація поточного і перспективного планування методичної роботи кафедри; навчальної роботи викладачів; роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін; роботу до підготовки та проведення відкритих уроків; аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді;
 • координація та керування роботою викладачів кафедри; створення сприятливого морально – психологічного мікроклімату;
 • коректування власного плану роботи та індивідуальних планів викладачів; планів роботи навчальних кабінетів;
 • розроблення та редагування плану роботи кафедри та документів, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни; методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних робіт; методичні розробки викладачів, підготовлені до друку;
 • затвердження тестів чи завдань до контрольних робіт та замірів знань; критерій та норм їх оцінювання; екзаменаційні матеріали; робочі навчальні програми; плани роботи кабінетів, плани гуртків;
 • контроль за виконанням  навчальних планів і робочих програм; виконання ухвалених рішень кафедри; виконання годин педагогічного навантаження; стан викладання і якість знань студентів;
 • узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів кафедри; пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу і винесення на обговорення на засіданнях кафедри;
 • робота над організацією навчання з використанням аудіовізуальних, мультимедійних засобів, інформаційно-комп’ютерних та проектних технологій в процесі викладання товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності як основи формування високої компетентності студентів;
 • активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом використання дієвих інтерактивних методів навчання в процесі викладання товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності як однієї з визначальних умов формування активної життєвої позиції молоді;
 • формування соціальної компетентності студентів засобами правової освіти і виховання.
 • пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;
 • продовжувати вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення й впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання учнів з особливими потребами.

Кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності працює над реалізацією науково- методичної проблеми «Якісна освіта – запорука конкурентоспроможності майбутніх фахівців».

Наукова робота  здійснюється за наступними напрямами:

 • підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;
 • участь викладачів у Міжвузівських, Міжнародних, Всеукраїнських науково-методичних та науково-практичних конференціях та круглих столах;
 • участь у написанні та розробці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» ;
 • керівництво науковою роботою студентів.

При підготовці до занять студенти можуть скористатися даними курсами викладачів ВКІ (http://www.vki.vin.ua/moodle).

За викладачами кафедри закріплений предметний студентський гурток «Комерсант», керівник гуртка Ясько Т.Ю.

Першочерговим завданнями над якими працює кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності – є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, громадсько свідомої людини.