Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

Контактна інформація :
Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59, Кабінет: 420
Електронна пошта : 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчально-методичну, освітню, організаційну та виховну роботу. Діяльність циклової комісії направлена на формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, залучення до культурних  надбань  українського народу і людства в цілому.

 

«Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті»

(В. Сухомлинський)

До складу циклової комісії суспільно – гуманітарних дисциплін входять як досвідчені педагоги, так і молоді спеціалісти:

1 кандидат історичних наук: Ладаняк І. А.

4 викладачів вищої кваліфікаційної категорії: Житомірова І.Л., Ткачук Н.П., Помазанова О.І., Лаврова В.В.

3 викладачі першої кваліфікаційної категорії:  Потєєва А.М., Шибіцька І.В. Марецька Ю. В.

3 викладачі другої кваліфікаційної категорії:  Вихованець З.С., Гундер Л.С.; Павлова О. В.

за суміщенням кафедри  гуманітарних наук та інформаційних технологій:

2  кандидати історичних наук: Петренко В.І. (заслужений працівник культури  України, доцент кафедри), Коваль А.В. (завідувач кафедри) 

2 викладачі вищої  кваліфікаційної категорії:  Гоцман А. А., Павлюк В. А.  

за суміщенням циклової комісії правознавчих дисциплін:

2 викладачі – спеціалісти:  Собчук А. О., Яковець О. В.

за суміщенням :

1 викладач вищої кваліфікаційної категорії: Мотрук В.Г.

1 викладач першої кваліфікаційної категорії: Медведєва Т.М.

1 викладач – спеціаліст:  Кметюк М.Р.

Циклова комісія забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

- «Іноземна мова» (Вихованець З.С., Павлова О.В., Гоцман А.А., Марецька Ю.В., Потєєва А.М.);

- «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням)  (Ткачук Н.П.,  Помазанова О.І., Житомірова І.Л., Потєєва А.М., Марецька Ю.В., Гоцман А.А.);

«Українська мова» (Шибіцька І. В. )

- «Українська мова» (за професійним спрямуванням) ( Медвєдєва Т.М., Кметюк М.Р., Мотрук В.Г.)

- «Українська література» (Лаврова В.В., Шибіцька І. В.  )

- «Світова література» (Павлюк В.А.)

- «Історія України» (Ладаняк І. А., Собчук А. О. );

- «Всесвітня історія» (Ладаняк І. А. , Собчук А. О. );

- «Людина і світ» (Гундер Л.С.);

- «Основи філософських знань» ( Петренко В.І. );

- «Соціологія» (Гундер Л.С.);

- «Культурологія» (Яковець О. В.);

- «Основи кооперації» (Гундер Л.С., Коваль А. В. ).

Основним завданням циклової комісії у сфері освіти є: сформувати громадянськість, пов’язану зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті суспільних рішень, в урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства; взаємоповагу до мови, історії, релігії і культури інших націй; вміння застосовувати інформаційні технології, критично ставитися до засобів масової інформації;  бажання і готовність постійно навчатись. 

Основними напрямками діяльності викладачів циклової комісії є:

 • аналіз результатів методичної роботи членів циклової комісії; перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм; задоволення потреб коледжу у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали, дидактичний матеріал); форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів циклової комісії теоретичного і практичного спрямування; рівень підготовки викладачів до атестації;
 • організація поточного і перспективного планування методичної роботи комісії; навчальну роботу викладачів; роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін; роботу до підготовки та проведення відкритих уроків; аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді;
 • координація та керування роботою викладачів циклової комісії; створенням сприятливого морально – психологічного мікроклімату;
 • коректування власного плану роботи та індивідуальних планів викладачів; планів роботи кабінетів;
 • розроблення та редагування плану роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни; методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних робіт; методичні розробки викладачів, підготовлені до друку;
 • затвердження тестів чи завдань до контрольних робіт та замірів знань; критерії та норми їх оцінювання; екзаменаційні матеріали; робочі навчальні програми; плани роботи кабінетів, плани гуртків;
 • контроль за виконанням  навчальних планів і робочих програм; виконання ухвалених рішень циклової комісії; виконання годин педагогічного навантаження; стан викладання і якість знань студентів з педагогіки; теорії учіння та навчання; 
 • узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів циклової комісії; пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу і винесення на обговорення на засіданнях ц/к або педраді;
 • робота над організацією навчання з використанням аудіовізуальних, мультимедійних засобів, інформаційно-комп’ютерних та проектних технологій в процесі викладання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу як основи формування високої компетентності студентів;
 • активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом використання дієвих інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу як однієї з визначальних умов формування активної життєвої позиції молоді;
 • формування соціальної компетентності студентів засобами правової освіти і виховання.
 • пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;
 • продовжувати вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання учнів з особливими потребами.

Циклова комісія працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження та використання сучасних інноваційних педагогічних технологій на заняттях із дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, як серцевини формування національно свідомого, проєвропейського, соціально активного громадянина України».

Наукова робота здійснюється за наступними напрямами:

- виконання дисертаційних досліджень; 

- підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;

- участь викладачів у Міжвузівських, Міжнародних, Всеукраїнських науково-методичних та науково-практичних конференціях  та круглих столах;

- участь у написанні та розробці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укоопосвіта»;

- керівництво науковою роботою студентів.  

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ ( http://www.vki.vin.ua/moodle). 

За викладачами  циклової  комісії закріплені предметні студентські гуртки, такі як: «Мова і душа» (напрямок – англійська мова) - (керівникТкачук Н. П.,), «Зелене гроно» (керівник Лаврова В. В.), «Історія та сучасність» (керівник Гундер Л. С.) та «Споживча кооперація Вінниччини» (керівник Ладаняк І.А.)

Викладачі циклової комісії постійно підвищують кваліфікацію. Курси підвищення кваліфікації пройшли наступні викладачі: Потєєва А. М. та Кметюк М.Р. у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі  з 13 - 24 жовтня 2015 р.

Відбувається обмін досвідом із викладачами інших вищих навчальних закладів.  Участь  у обласних методичних  об’єднаннях брали такі викладачі:

Собчук А.А. (методичне об’єднання викладачів Історії України, яке відбулось 27.10.2015 р. в Ладижинському коледжі ВНАУ, вул. П. Кравченка, 5); 

Потєєва А.М. (методичне  об’єднання викладачів іноземної мови, яке відбулось 18.11.2015 у м. Бар, Барський коледж транспорту та будівництва НТУ, вул. Пролетарська, 7);

Медведєва Т.М. (методичне об’єднання викладачів української мови та української мови за проф.. спрямуванням, яке відбулось 25.11.2015 р. у  м. Вінниця, Технологічно – промисловий коледж ВНАУ, проспект Юності, 8);

Павлюк В.А. (методичне об’єднання викладачів світової літератури, яке відбулось 1.12.2015 р., у м. Вінниця, Вінницький технічний коледж, Хмельницьке шосе, 91/2).

Відповідно до графіка, викладачами циклової комісії Павлюк В. А. та Шибіцькою І. В. було проведено виховний  захід, присвячений дню мови, який відбувся 9 листопада 2015 р. Були задіяні всі викладачі навчального закладу та студенти до написання всеукраїнського диктанту «Мова – духовне багатство народу». Викладачі циклової комісії долучились до вшанування  пам'яті жертв голодоморів в Україні, проведенням вікритої лекції та виховного заходу, який відбувся у стінах ВКІ 26 листопада 2015 р. 

Студенти коледжу під керівництвом викладачів циклової комісії, приймають участь та займають призові місця у Всеукраїнських та обласних конкурсах. У  2015-2016 н. р. студентка  Білоконь Ірина (керівник Лаврова В. В.) брала участь у обласному етапі  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (жовтень 2015 р. ), Осадча Карина та Максимчук Оксана (керівник Шибіцька І. В. )приймали участь у VІ - му етапі  Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (листопад 2015 р.).

Нині українська мова – це мова народу, який виборює гідність, волю та своє місце в європейській родині. Конкурс знавців української мови відбувся у стінах і нашого навчального закладу. Викладачем української мови Медведєвою Т. М. 16.11.2015 р. був проведений І – ий  етап студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова».

Першочерговим завданням над яким працює комісія - є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, громадсько свідомої людини. 

 

Рейтингова оцінка роботи викладачів циклової комісії

суспільно-гуманітарних дисциплін

за І семестр 2015 – 2016 н. р.

1. Ткачук Н.П. - 558

2.Помазанова О.І.- 285

3. Житомірова І.Л.- 273

4. Марецька Ю.В.- 148

5. Вихованець З.С.- 656

6. Павлова О.В.- 132

7. Потєєва А.М.- 191

8. Лаврова В.В.- 332

9. Медвєдєва Т.М.- 329

10. Шибіцька І.В. - 367

11. Кметюк М.Р.- 114

12. Мотрук В.Г.- 373

13. Гундер Л.С.- 475

14. Ладаняк І.А.- 640