Циклова комісія правознавчих дисциплін


Голова циклової комісії – Мельник Алла Борисівна.  У 2007 р. закінчила Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, у 2012 р. закінчила навчання в аспірантурі  національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Є автором 5 наукових статей, брала участь у 12 науково-практичних конференціях.

До складу циклової комісії входять 5 викладачів: Нагорняк Світлана Василівна, Мельник Алла Борисівна, Здирко Оксана Дмитрівна, Яковець Олена Володимирівна, Горєлова Наталя Миколаївна.

З метою забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності «Правознавство» у 2000 навчальному році була створена циклова комісія правознавчих дисциплін.

Сьогодні циклова комісія правознавчих дисциплін готує молодших спеціалістів з права за спеціальністю 081 «Право». З 5 викладачів один є здобувачем наукового ступеня: Нагорняк С.В.

За цикловою комісією закріплені наступні дисципліни:

- Теорія держави і права;

- Історія держави і права України;

- Юридична деонтологія;

- Конституційне право України;

- Адміністративне право;

- Судочинство в адміністративних судах;

- Державне будівництво і місцеве самоврядування України;

- Конституційне право зарубіжних країн;

- Історія держави і права зарубіжних країн;

- Міжнародне право;

- Організація судових і правоохоронних органів;

- Цивільне та сімейне право;

- Трудове право;

- Господарське право;

- Фінансове право;

- Кримінальне право;

- Діловодство в юридичній практиці;

- Екологічне право;

- Аграрне право;

- Митне право;

- Цивільний процес;

- Судочинство в господарських судах;

- Кримінальний процес;

- Право соціального забезпечення;

- Юридична служба у споживчій кооперації;

- Нотаріат України;

- Державна виконавча служба;

- Кооперативне право;

- Виробнича практика;

- Навчальна практика.

Викладачами циклової комісії розробляються такі науково-методичні теми: «Інноваційні технології викладання правових дисциплін у вищій школі» та «Правове забезпечення діяльності ПП «Мнагор».

Рейтингова оцінка роботи викладачів циклової комісії правознавчих дисциплін

  1. Нагорняк-2143
  2. Мельник – 531
  3. Ставнича – 1280
  4. Горєлова – 633
  5. Маньгора – 439
  6. Собчук – 676
  7. Зверховська – 167
  8. Яковець – 432
  9. Демченюк - 149

 

Рейтингова оцінка роботи викладачів циклової комісії правознавчих дисциплін

за І семестр 2014 – 2015 н. р.

1. Маньгора Таміла Василівна 492

2. Собчук Анна Олександрівна 683

3. Ставнича Наталя Олександрівна 784

4. Горєлова Наталя Миколаївна 472

5. Мельник Алла Борисівна 539

6. Зверховська Валентина Францівна 195

7. Яковець Олена Володимирівна 402

 

Рейтингова оцінка роботи викладачів циклової комісії

правознавчих дисциплін

за ІI семестр 2014 – 2015 н. р. 

1. Маньгора Таміла Василівна 629

2. Собчук  Анна Олександрівна 719

3. Ставнича Наталя Олександрівна 558

4. Нагорняк Світлана Василівна 789

5. Горєлова Наталя Миколаївна 617

6. Мельник Алла Борисівна 603

7. Зверховська Валентина Францівна 213

8. Яковець Олена Володимирівна 395

9. Демченюк Олексій Семенович 166