Циклова комісія фундаментально-економічних дисциплін

Голова циклової комісії – Швець Н.В., викладач вищої категорії.

До складу циклової комісії входять 5 викладачів, з них 3 викладачі вищої категорії – Швець Н.В., Свершок О.І., Дегтярьова Л.С.; 2 викладачі 2-ої категорії – Чуприна І.В., Бараболя А.В.

За цикловою комісією закріплені наступні дисципліни: Економічна теорія, Політична економія, Статистика, Економіка підприємства, Економіка торгівлі, Економіка підприємств різних типів, Економічний аналіз.

Основним завданням викладачів циклової комісії є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «молодший спеціаліст» за усіма спеціальностями коледжу.

Наукова робота викладачів ведеться за такими напрямами:

- підготовка публікацій до наукових збірників;

- участь у круглих столах, науково-практичних та методичних конференціях;

- участь у підготовці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укоопосвіта»;

- керівництво науковою роботою студентів.

Кожного року студенти коледжу беруть участь в обласному конкурсі «Кращий за професією» (з економічних дисциплін) та виборюють призові місця.

З метою розвитку здібностей студентів проводяться олімпіади з усіх дисциплін циклової комісії.

При підготовці до занять студенти можуть скористатися дистанційними курсами викладачів ВКІ (http://www.vki.vin.ua/moodle).

Рейтингова оцінка роботи викладачів циклової комісії:

За І семестр 2015-2016 н.р.:

Швець Н.В. – 115

Чуприна І.В. – 180

Свершок О.І. – 200

За ІІ семестр 2015-2016 н.р.:

Швець Н.В. – 167

Чуприна І.В. – 144

Свершок О.І. – 170.