Кафедра фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін

Кафедра фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін проводить навчально-виховну і науково-методичну діяльність з двох споріднених спеціальностей :  Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування( спеціалізація Оціночна діяльність);  Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета діяльності кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін – підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем професійної компетенції у сфері бухгалтерського, податкового, фінансового обліку, фінансів, банківській справі, оціночній діяльності, комп’ютерних інформаційних систем та інших актуальних напрямів, що необхідні для успішної професійної діяльності молодих фахівців у сучасній економіці.

Тема дослідження над якою працює кафедра: «Якісна освіта – запорука конкурентоспроможності майбутніх фахівців».

Основними завданнями кафедри є: задоволення потреб студентів в отриманні нових знань з теорії та практики бухгалтерського обліку, фінансів, їх реалізація  в галузях національної економіки; розробка  і введення в  навчальний процес нових інформаційних технологій (бази даних, комп’ютерні технології, засоби дистанційного навчання).

Наукова робота викладачів кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін здійснюється за наступними напрямами:

 • підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних установ;
 • участь викладачів у круглих столах, конференціях інституту;
 • участь у написанні та розробці навчально-методичної літератури на замовлення НМЦ «Укоопсвіта»;
 • керівництво науковою роботою студентів.

На кафедрі функціонує науковий гурток «Інформатик» керівником якого є Ковалевська В.В. та «Школа фінансової грамотності» під керівництвом Коваль Ю.А.

До складу кафедри входять 15 викладачів, з яких:

2 кандидати економічних наук

 • Шмичкова І.Ю.
 • Мельник Е.Г.

2 спеціаліста вищої категорії

 • Горобець Л.В.
 • викладач-методист Лукіянчук С.М.

7 спеціалістів вищої категорії

 • Островська І.Ю.
 • Швець Н.В.
 • Гирко Т.Є.
 • Грищук  О.А.
 • Кашулкіна Е.В.
 • Свершок О.І.
 • Прокопенко Т.В.

3 спеціалісти  першої категорії

 • Ковалевська В.В.
 • Кушнір О.Ю.
 • Івасюк І.О.

1 викладач другої  категорії

 • Коваль Ю.А.