Кафедра фінансів, обліку і аналізу

Контактна інформація:

Адреса: вул. академіка Янгеля 59

Кабінет: № 414

Телефон: (0432) 66-62-89

Електронна пошта : kaf_fin_414@ukr.net

Кафедра фінансів, обліку та аналізу ВКІ є випусковою кафедрою, на якій здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня «бакалавр», за денною та заочною формами навчання.

Кафедра фінансів, обліку і аналізу утворена у серпні 2017 року шляхом реорганізації на основі об’єднання двох кафедр – кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту.

Очолює її доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч.

Кафедра фінансів Вінницького кооперативного інституту заснована у листопаді 2008 року відповідно до наказу ректора № 62-к від 29.08.08.р.

З 30.10.14.р., відповідно до наказу ректора № 68-к/1 кафедра змінює назву на «Кафедра економіки і фінансів».

Завідувачем кафедри на протязі всього часу був доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч

Кафедра обліку і аудиту була створена у вересні 2008 році, завідували кафедрою к.е.н. Дубінін А.А., к.е.н. Олійник Л.Г., к.е.н. Ільченко Л.Б.

На сьогоднішній день «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування» – це сучасні і престижні спеціальності економічного спрямування. Фахівці з фінансів,обліку та аналізу завжди без проблем знаходять своє місце в сфері економіки, яка гостро потребує обґрунтованих і чітко організованих дій, спрямованих на забезпечення ефективності, надійності і стабільності функціонування фінансової системи, розвитку виробництва, покращення умов життя та добробуту населення. Якщо уявити собі, що економіка – це корабель, що йде по бурхливому, безкрайньому морю, долаючи всі перешкоди, то місце фінансиста чи обліковця на цьому кораблі на капітанському містку.

Висококваліфікованих спеціалістів – з фінансів,обліку та аналізу потребують державні та комерційні підприємства, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії, інші організації та установи. Фінансовий менеджер, фінансовий аналітик, фінансовий консультант, фахівець фінансового підрозділу підприємства, органів державної виконавчої влади та управління економікою, державний інспектор, страховий агент, брокер, антикризовий управляючий, – це лише незначний перелік посад, які може займати випускник за даними спеціальностями.

Навчальний процес зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Облік і оподаткування» забезпечують найкращі спеціалісти

Петренко Микола Ілліч – доктор економічних наук, професор

Колотій Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Пиріжок Стелла Євгеніївна кандидат економічних наук, доцент

Сарафонова Інна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Вечірко Ольга Григорівна – викладач кафедри

Ролінська Анна Олександрівна – викладач кафедри

Іванова Олена Миколаївна – лаборант кафедри

Дисципліни, які викладаються
на кафедрі фінансів, обліку та аналізу у 2018-2019 н.р.

Освітній ступінь «Магістр»

  • Банківський менеджмент
  • Контролінг
  • Податковий менеджмент
  • Фінансовий менеджмент

Освітній ступінь «Бакалавр»

  • Аналіз господарської діяльності
  • Аналіз і ревізія фінансової звітності
  • Аудит
  • Банківська система
  • Бухгалтерський облік
  • Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
  • Державні фінанси зарубіжних країн
  • Економіка і фінанси підприємства: ФП
  • Економічний аналіз
  • Економічний аналіз підприємств
  • Звітність підприємства
  • Інвестування
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
  • Місцеві фінанси
  • Облік і звітність в оподаткуванні
  • Облік і звітність в оподаткуванні зарубіжних країн
  • Облік у банках
  • Облік у споживчій кооперації
  • Організація і методика проведення податкових перевірок
  • Оцінка вартості підприємництва бізнесу
  • Оцінка вартості підприємства бізнесу
  • Податки і податкова політика
  • Податкова система
  • Податковий менеджмент
  • Страхування
  • Страхування. Соціальне страхування.
  • Управлінський облік
  • Фінанси підприємств: ФП, ФПОСК
  • Фінанси страхових організацій
  • Фінанси. Гроші і кредит
  • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва .  Фінансове планування і фінансове прогнозування.
  • Фінансова санація і банкрутство підприємства
  • Фінансовий облік
  • Фінансовий облік та податкова звітність
  • Фінансовий ринок
  • Фінансовий та економічний аналіз
  • Фінансовий та податковий облік
  • Фінансові системи зарубіжних країн
  • Фінансово-господарський контроль

Інститут від А до Я

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2019