Кафедра фінансів, обліку і аналізу

Контактна інформація кафедри:

Адреса: вул. академіка Янгеля 59

Кабінет: № 414

Телефон: (0432) 66-62-89

Електронна пошта : kaf_fin_414@ukr.net

Кафедра фінансів, обліку та аналізу ВКІ є випусковою кафедрою, на якій здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня «бакалавр», за денною та заочною формами навчання.

Кафедра фінансів, обліку і аналізу утворена у серпні 2017 року шляхом реорганізації на основі об’єднання двох кафедр – кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту.

Очолює її доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч.

Кафедра фінансів Вінницького кооперативного інституту заснована у листопаді 2008 року відповідно до наказу ректора № 62-к від 29.08.08.р.

З 30.10.14.р., відповідно до наказу ректора № 68-к/1 кафедра змінює назву на «Кафедра економіки і фінансів».

Завідувачем кафедри на протязі всього часу був доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч

Кафедра обліку і аудиту була створена у вересні 2008 році, завідували кафедрою к.е.н. Дубінін А.А., к.е.н. Олійник Л.Г., к.е.н. Ільченко Л.Б.

Навчальний процес зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Облік і оподаткування» забезпечують найкращі спеціалісти:

Петренко Микола Ілліч – доктор економічних наук, професор

Колотій Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Пиріжок Стелла Євгеніївна кандидат економічних наук, доцент

Вечірко Ольга Григорівна – викладач кафедри

На сьогоднішній день «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування» – це сучасні і престижні спеціальності економічного спрямування. Фахівці з фінансів,обліку та аналізу завжди без проблем знаходять своє місце в сфері економіки, яка гостро потребує обґрунтованих і чітко організованих дій, спрямованих на забезпечення ефективності, надійності і стабільності функціонування фінансової системи, розвитку виробництва, покращення умов життя та добробуту населення. Якщо уявити собі, що економіка – це корабель, що йде по бурхливому, безкрайньому морю, долаючи всі перешкоди, то місце фінансиста чи обліковця на цьому кораблі на капітанському містку.

Висококваліфікованих спеціалістів – з фінансів,обліку та аналізу потребують державні та комерційні підприємства, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії, інші організації та установи. Фінансовий менеджер, фінансовий аналітик, фінансовий консультант, фахівець фінансового підрозділу підприємства, органів державної виконавчої влади та управління економікою, державний інспектор, страховий агент, брокер, антикризовий управляючий, – це лише незначний перелік посад, які може займати випускник за даними спеціальностями.

Петренко Микола Ілліч –  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та аналізу

Колотій Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Пиріжок Стелла Євгеніївна – кандидат економічних наук, доцент

Вечірко Ольга Григорівна – викладач кафедри

Дисципліни, які викладаються на кафедрі фінансів, обліку та аналізу

у 2020-2021 н. р.

  1. Автоматизація складання фінансової звітності

  2. Аналіз господарської та комерційної діяльності

  3. Аудит

  4. Банківська система

  5. Банківський менеджмент

  6. Бізнес-планування

  7. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

  8. Державні фінанси.

  9. Економіка і фінанси підприємства

  10. Економіка і фінанси підприємства: ФП. ФПОСК

  11. Інвестування

  12. Контролінг

  13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  14. Місцеві фінанси

  15. Облік і звітність в оподаткуванні зарубіжних країн

  16. Облік у банках

  17. Оподаткування малого та середнього бізнесу

  18. Організація і методика проведення податкових перевірок

  19. Організація і методика проведення податкових перевірок

  20. Основи бізнес планування

  21. Податкова політика і податковий менеджмент

  22. Податкова система

  23. Податковий менеджмент

  24. Страхування. Соціальне страхування.

  25. Управління фінансовими і банківськими ризиками

  26. Управлінський та податковий облік

  27. Фінанси підприємств: ФП, ФПОСК

  28. Фінанси страхових організацій

  29. Фінанси, гроші і кредит

  30. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва . Фінансове планування і фінансове прогнозування.

  31. Фінансова санація і банкрутство підприємства

  32. Фінансовий менеджмент

  33. Фінансовий ринок

  34. Фінансовий та економічний аналіз

  35. Фінансовий аналіз

  36. Фінансовий та податковий облік

  37. Ціноутворення

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020