Кафедра фінансів, обліку і аналізу

Наші контакти:

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59

Кабінет № 414 

Тел.: (0432) 66-62-89

Електронна пошта: kaf_fin_414@ukr.net

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра фінансів, обліку та аналізу ВКІ є випусковою кафедрою, на якій здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування освітнього ступеня «бакалавр», за денною та заочною формами навчання.

Кафедра фінансів, обліку та аналізу створена у серпні 2017 року шляхом реорганізації на основі обєднання двох кафедр – кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту. З 2017 по 2021 рік очолював кафедру доктор економічних наук, професор Петренко Микола Ілліч. Нині обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук Гринчук Тетяна Петрівна.

Кафедра спрямовує зусилля на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем професійної компетенції у сфері фінансів, банківської справи, страхування, комп’ютерних інформаційних систем, бухгалтерського, податкового, фінансового обліку та інших актуальних напрямів, що необхідні для успішної професійної діяльності фахівців у сучасній економіці.

За кафедрою закріплено дисципліни фундаментальної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, навчально-методичні комплекси з яких розроблено та представлено на сайті ВКІ (дистанційні курси для студентів).

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, обліку та аналізу:

1.

Гринчук Тетяна Петрівна

кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри

2.

Петренко Микола Ілліч

доктор економічних наук, професор

3.

Колотій Світлана Василівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

4.

Вечірко Ольга Григорівна

викладач кафедри

5.

Коваль Юлія Андріївна

викладач кафедри

Гринчук Тетяна Петрівна –  кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри

Петренко Микола Ілліч –  доктор економічних наук, професор

Колотій Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Вечірко Ольга Григорівна – викладач кафедри

Коваль Юлія Андріївна – викладач кафедри

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі фінансів, обліку та аналізу

  1. Автоматизація складання фінансової звітності

  2. Аналіз і ревізія фінансової звітності

  3. Аудит

  4. Банківська система

  5. Бізнес-планування

  6. Бухгалтерський облік

  7. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

  8. Виробнича практика

  9. Державні фінанси

  10. Економічний аналіз

  11. Інвестування

  12. Інформаційні системи і технології

  13. Контролінг

  14. Місцеві фінанси

  15. Начальна практика

  16. Облік і звітність в оподаткуванні

  17. Облік у банках

  18. Податкова політика і податковий менеджмент

  19. Податкова система

  20. Страхування.

  21. Страхування. Соціальне страхування

  22. Управлінський облік

  23. Фінанси страхових організацій

  24. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

  25. Фінансова санація і банкрутство підприємства

  26. Фінансове планування і прогнозування

  27. Фінансовий аналіз

  28. Фінансовий облік

  29. Фінансовий ринок

  30. Фінанси підприємств: Фінанси підприємств. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації.

Відвідайте нас!

Корисні посилання

Інститут від А до Я

Банківські реквізити:

Вінницький кооперативний інститут

Наша адреса: м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 59

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614

р\р UA513006140000026001000014101

код ЄДРПОУ 01788042

Електронна адреса: admin@vki.vin.ua

тел.: (0432) 61-29-68, (0432) 61-23-71

Вінницький кооперативний інститут та Коледж економіки і права
21009, м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59

Офіційний сайт Вінницького кооперативного інституту та Коледжу економіки і права. Всі права захищені. © 2020