1. Копія свідоцтва про народження (паспорту) абітурієнта.
  2. Копія ідентифікаційного коду абітурієнта.
  3. Копія паспорту (1,2 ст.), ідентифікаційного коду одного з батьків (на кого буде оформлений договір).
  4. Атестат про повну загальну середню освіту (Свідоцтво про базову загальну середню освіту).
  5. Документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом, свідоцтво).
  6. Свідоцтво про шлюб в разі зміни прізвища
  7. Копія військового квитка або посвідчення про приписку.
  8. Копія трудової книжки для працюючих.
  9. 6 фотокарток розміром 3х4.
  10. 6 конвертів з марками по Україні.
  11. Папка на зав’язках, 1 файл.