Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Харчові технології зі спеціальності 181 Харчові технології за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інсти

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 р. за № 34-л «Про проведення акредитаційної експертизи», у Коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту проводиться первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Харчові технології зі спеціальності 181 Харчові технології за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 15 по 17 січня 2019  р. включно

Експертна комісія затверджена у складі:

    • Білик Олена Анатоліївна, доцент кафедри технологій хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;
    • Абрамова Тетяна Сергіївна, завідувач відділення харчових технологій Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, викладач вищої категорії.

Студенти спеціальності ХТ складають ККР.