Конференція «Дилеми та нові концепції управління організацією»

14 травня 2019 р. у Вінницькому кооперативному інституті відбулася Міжнародна студентська on-line конференція „Дилеми та нові концепції управління організацією“. Співорганізаторами цієї події виступили Вінницький кооперативний інститут та Вища школа економіки, права та медичних наук ім. Едварда Ліпінського.

Відкрили конференцію проректор з науково-методичної роботи ВКІ к.е.н. Прицюк Людмила Анатоліївна та проректор WSEPіNM доктор Кшиштоф Вонторек.

Заступник декана економічного факультету WSEPіNM, доктор Віктор Краса виступив модератором заходу.

Велика увага на конференції зосереджувалася на ролі внутрішнього спілкування в управлінні бізнесом, комунікаційних процесах компаній, особливостях просування бренду, особливостях механізму управління конкурентоспроможністю підприємств аграрного сектору, аналізі основних тенденцій депозитних вкладень.

До того ж розкривалися питання щодо перспектив розвитку Вінниці та особливостей роботи студентського самоврядування в Польщі.

Загалом, конференція стала продовженням тісної співпраці двох вищих навчальних закладів з міст-побратимів України і Польщі.