Бінарне відкрите заняття з попередньо запланованими помилками з дисциплін «Історія держави і права України» й «Цивільне та сімейне право»

20 лютого 2019 року викладачами кафедри суспільно-гуманітарних та правознавчих дисциплін Коледжу Яковець О. В. та Горєловою Н. М. була проведена бінарна лекція з попередньо визначеними помилками на тему «Нормативно-правова основа сімейно-шлюбних відносин в Україні у 1960-80-х рр. та у наш час» серед студентів 2-го та 3-го курсу спеціальності 081 Право Економіко-правового відділення.

Заняття проводилось у формі лекції з широким застосуванням міждисциплінарних зв’язків.

Перед студентами було поставлено завдання виявити помилки викладачів під час пояснення матеріалу, з яким вони успішно впоралися. Студенти окрім сприйняття теоретичного матеріалу переглядали відеоролики з конкретними життєвими ситуаціями, які аналізували з юридичної точки зору, робили обґрунтовані висновки, доречно застосовували на практиці щойно засвоєний теоретичний матеріал.

Особливість проведеного заняття полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке викликало інтерес у студентів і сприяло активному засвоєнню матеріалу. Нетрадиційне лекційне заняття сформувало відповідальне ставлення студентів до навчання та сприяло активізації пізнавальної діяльності.